Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘resurs’

Gud vad trött jag blir av stelbenta byråkratregler. Den här gången hindrar de äldre par  från att fortsätta leva tillsammans, när den ena av makarna behöver komma till ett äldreboende. Både makarna Arne och Gunnel  Kojefors och  makarna Sune och Alice Gunnlev får inte fortsätta sitt liv tillsammans, med mindre än att de flyttar långt från hemorten. . Det är naturligtvis inte värdigt. Och det är hög tid att ändra på detta.

Äldre är stora tillgångar i vårt samhälle. De måste behandlas med värdighet och vördnad. Vårt samhälle måste  vara behjälpligt och anpassat för de äldre.

Med ett långt och verksamt liv bakom sig borde äldre personer ses som viktiga resurser i samhället – som stöd och förebilder i släkten och i lokalsamhället. Men det är inte så idag. Tyvärr. I Sverige präglas åldrandet i Sverige ofta av nedsättande attityder och minskande inflytande över sitt eget liv. Centerpartiet vill istället öka de äldres självbestämmande och, där så är nödvändigt, de anhörigas inflytande. Äldre måste också betraktas som myndiga medborgare med möjlighet att påverka och välja sin omsorg efter egna behov och önskemål.

Valfrihet för äldre måste finnas såväl i arbetslivet som i boendet. Utgångspunkten är ökad makt över det egna livet. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Äldre människor ska kunna bo och få individuellt anpassad service till en överkomlig kostnad.

Äldre människor måste få rätt att själva forma sina liv. Det är nödvändigt att vi lyfter frågor om äldres livskvalitet. Äldreomsorg kan inte bara handla om en trygg omvårdnad för sjukliga äldre. Det måste också finnas utrymme för att fortsätta leva sitt liv med egna vanor, efter egna önskemål och med sin älskling.

Alliansen har tidigare uppmärksammat den här bristen och vi kommer naturligtvis att arbeta för att en värdighetsgaranti ska införas.

Media:DN, Ab, Ab#1, Ab#2,Ab#3

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Read Full Post »