Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rättsäkerheten’

Snabbare asylprocess kan försvaga rättssäkerheten.  Även om målet att effektivisera asylprocessen, uppfylla regeringens mål om maximalt sex månaders väntan på beslut för asylsökande är bra i sig, är faran för rättsäkerheten som det medför större och allvarligare.

Enligt de nya riktlinjer ska ett offentligt biträde förordnas först efter ett inledande utredningssamtal. Det kan leda till att asylsökande inte får tillräcklig med hjälp i början vilket ökar frustration och felhantering av asylmålen som i sin tur leder till att ärendet drar ut på tiden. I många fall är den asylsökande traumatiserad eller rädd och därför inte får fram sina skäl.

Men en effektivare process behöver inte alltid betyda sämre rättsäkerhet om det sköts på rätt sätt. Inga handlägare får fler ärenden än de klarar av.

En snabb och korrekt handläggning kan egentligen vara en bra garant för rättssäkerheten då  beslutet fattas i så nära tid som möjligt till den verklighet som den asylsökande åberopar.

Read Full Post »