Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘media’

Röster från det okända

uppmärksammade att Södermanlands Nyheter skrev om mig i en krönika med titeln Röster från det okända.

Read Full Post »

Read Full Post »

Vattenfall är ett stort bolag som bedriver verksamhet i många olika länder. Mycket Vattenfall gör är bra. Beslutade vindkraftsinvesteringar motsvarade 2 kärnreaktorer (2TwH), storskalig vågkraft, försök att ersätta kol med biobränsle för att få ner koldioxidhalten.

Vattenfall har stigit kraftigt i värde för  svenska staten, och gett  närmare 7 miljarder kronor till statskassan i utdelning under de senaste åren.

image

Lars G Josefsson har i många avseenden varit en utmärkt chef för Vattenfall. Under hans framsynta ledning har Vattenfall utvecklats till ett av de främsta europeiska energibolagen.Vattenfall har samtidigt utvecklats till  en politisk aktör som verkat stick i stäv med det som landet Sverige drivit. sist deltog bolaget  i lobbying mot EU-parlamentariker för att främja kolindustrins intressen.

Precis som både regeringen  Persson och oppositionen godkände  vattenfalls köp av kol- och kärnkraftverk i Tyskland är regeringen Reinfeldt och opposition nu åter  överens om att Sverige inte bör ha något ledande europeiskt energiföretag. Både regeringen och oppositionen är överens om att bolaget ska reduceras och dess uppgifter förminskas. Varken regeringen Persson eller regeringen Reinfeldt tycks ha haft några invändningar mot .

Energidebattören Per Kågeson framför i DN Debatt 14/11 vad såväl regering som opposition fegar att uttrycka. Nytt ägardirektiv till Vattenfall bör, enligt Kågeson, vara ”att förvalta statens vattenkraftstillgångar samt att bidra till omställningen av energisystemet genom satsningar på vindkraft och smarta nätlösningar…”.

Ett annat problem som dyker upp oftast med statsägande av stora bolag är svårigheten att skilja mellan de politiskt uppsatta målen och affärsmässigheten. Vad som är bra och försvarbart och det som genererar vinst är inte alltid detsamma. Ändå när det gäller de miljömålen så ser vi uppkomsten av nya företag som ser en möjlighet att kombinera miljötänkande  med vinstsyfte. Dessutom tar flera svenska företag   idag större klimatansvar som en del av ett strategiskt plan att vara i täten för omställningen för att vinna ett försprång på marknaden. Det  i den riktningen den största utvecklingspotentialen på energimarknaden går att finna när marknaden börjar gapa efter hållbara energilösningar.

Read Full Post »