Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘lön’

Dagens arbetsmarknad med låg rörlighet hämmar både den svenska konkurrenskraften och försvårar för dem med en svag ställning på arbetsmarknaden – ofta unga och utlandsfödda. Såväl OECD, Långtidsutredningen och EU-kommissionen pekar ut den stela arbetsmarknaden som en stor svaghet och bekräftar att strukturreformer är nödvändiga för att svensk arbetsmarknad och ekonomi ska fungera bättre.

För tryggheten på arbetsmarknaden är det viktigt att a-kassan blir en stark omställningsförsäkring. I dag är det dock enbart en minoritet av löntagarna som får 80 procent av sin lön i ersättning. Flera studier de senaste åren har dessutom visat att de olika avgifterna till a-kassan inte har fått den effekt som var tänkt. För att skapa större flexibilitet krävs ökad trygghet. Då behöver fler omfattas av a-kassan. Att låginkomsttagare inom restaurang och handel ofta får betala betydligt mer än höginkomsttagare med hög utbildning och trygga anställningar är orättvist. Med rättvisa avgifter har fler råd att vara med i a-kassan.

Centerpartiet vill:

Ha större flexibilitet på arbetsmarknaden. Kompetens och erfarenhet ska väga tyngre än anställningsår i turordningsreglerna i LAS

– Skapa trygghet på arbetsmarknaden genom en allmän a-kassa med höjd ersättningsnivå

under de tre första månaderna, kombinerat med en snabbare avtrappning mot slutet av a-kasseperioden

– Avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna som infördes 2008

 

Read Full Post »

Läs Dixons blogginlägg ”Visa hela lönen!”

Read Full Post »

Ja, det här inte första och lär inte bli den sista. Ideella organisationer, däribland insamlings organisationer, är långt ifrån ideella. Lönerna till chefer och mellan chefer sticker i allmänhetens ögon och gräver i deras fickor.

Enligt DN idag, har Röda Korsets tillgeneralsekreteraren Christer Zettergren, en månadslön om 88.710 kronor plus bilförmån och till ordföranden Bengt Westerberg med 68.500 kronor i månaden. Rädda Barnen och Svenska kyrkan ger också sina chefer och ordföranden motsvarande ersättningar.

Lönenivåerna rimmar illa med organisationernas syften och ändamål. Det är oförsvarligt att värdera den egna insatsen ekonomiskt så högt, när organisationens medlemmar jobbar hårt och frivilligt med insamlingsbössor för att samla in medel till behövande.

Inte konstigt att Rödakorsets insamling tappade fem miljoner under förra året.

Read Full Post »