Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘ledare’

Småföretag, entreprenörer och entreprenörskap har den senaste tiden stått i centrum för den svenska tillväxtdebatten. Däremot ägnar vi förhållandevis litet intresse åt hur entreprenöriella de existerande företagen och organisationer egentligen är. Entreprenörens roll har därför ofta varit liktydigt med företagaren/ägaren och dennes agerande, samtidigt som den anställde entreprenören tilldragit sig mindre intresse. Entreprenörskap inom ett befintligt företag har fått ett namn Intraprenörkap, förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter vilket är nödvändigt för att skapa förnyelse inom alla arbetsområden i samhället. Med Dr. Efrem Araia har det fått ett ansikte också.

Dr. Efrem Araia, Chef på ÖNH kliniken, är ett bevis på att entreprenörskap är ett förhållningssätt som inte är  bara förbehållet företagare. Efrem har visat att oavsett arbetsplats, bransch och befattning kan en entreprenör göra skillnad.  Efrem är dessutom en karismatisk ledargestalt utrustad med en tydlig vision, god förmåga att kommunicera och personlig mognad. Vi hoppas att denna uppmärksammelse kommer att bidra till att stärka förnyelse arbetet, odla blicken för och förmåga till att tillvarata intraprenöriella initiativ som växer fram mellan medarbetare.

Read Full Post »