Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘latrintömning’

Miljöminister andres Carlgren (C)planerar för ett förbud för fritidsbåtar att tömma toaletterna (latrintömning) i sjön.Omkring 80 000 fritidsbåtar berörs av ett förslag till stopp för toatömning till sjöss som gjorts av Transportstyrelsen.

Det är  märkligt att det fortfarande finns en syn att havet kan vara en dumpningsplats för allt. Förbudet måste  förenas med en utbyggnad av mottagningsstationer i hamnarna. I slutet av 2009 var det  bara  tre av Östersjöområdets 12 stora kryssningshamnar som hade kapacitet att ta emot avloppsvattnet från de stora passagerarfartygen. Varje år kommer ca 350 stora kryssare till området och gör drygt 2 100 hamnbesök. Om dessa fartyg med tusentals människor ombord dagligen göder vår Östersjön med ovälkommen gödsel så hjälper det inte situationen mycket att vi bara stoppar utsläpp från segelbåtar.

Sju sätt att rädda Östersjön enligt WWF:

  1. Förbjud all användning av fosfater av tvätt- och diskmedel
  2. Återinför skatt på kväve och fosfor i handelsgödsel och verka för skatt inom hela EU
  3. Förbjud fiske av ål tills beståndet har återhämtat sig och återställ vandringsvägar
  4. Skriv under barlastvattenkonventionen
  5. Åtgärda de miljöfarliga hot-spots som finns kvar på Helcoms list
  6. Bygg ut tillräckliga mottagningsanläggningar i hamn för kryssningsfartygens avloppsvatten
  7. Skapa ett nätverk av marina skyddade områden
Annonser

Read Full Post »