Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘lärare’

Idag har tidningen Folket publicerat en debattartikel om skolan skriven av mig och Pia Bernthling.

”Vi behöver förnyelse. Vi behöver förebilder. Vi behöver samarbete mellan näringslivet och skolan. Vi behöver arbeta med integrationen. Forskning och viktiga skolaktörer visar på ett tydligt samband mellan lärarnas roll och elevernas resultat. Resurser är ingen garanti för bättre resultat. Det är pedagogiken som är avgörande. Skolorna bör införa egna lokala utvärderingssystem för lärarnas arbete som ska bygga på samtal mellan rektor, den enskilde läraren och en elevrepresentant. Ett sådant utvärderingssystem kommer att kräva en ökad närvaro av rektorerna i lärarnas praktiska undervisning.”

Elevens rätt till en god utbildning och möjlighet att få utvecklas maximalt skall alltid vara vägledande för oss. Det gäller även elevernas rätt till en god utbildning och möjligheter till inflytande.Kunskap är den viktigaste faktorn för att bryta det sociala utanförskapet. Vi måste skapa en skola som blir en viktig länk i unga människors lärande inför vuxenlivet

Read Full Post »

För några dag sedan skrev jag om det usla resultatet i skolorna. Nu vill de rödgröna i Eskilstuna skjuta in mer pengar i skolan och tror att det kommer att lösa de grava problemen.

Skolan i dag är både toppen, botten och mittemellan, men det finns oroväckande och entydiga trender. Resultaten försämras i svenska, matematik och natur orienterande ämnen. Det gäller både när vi jämför oss internationellt och när vi jämför bakåt i tiden. De duktigaste är inte fullt lika duktiga, de svaga eleverna blir fler och presterar sämre och skillnaderna mellan olika skolor ökar.

Grundskolan måste bli flexibel och individanpassad. Det behövs en skola med både ramar och kramar, där varje elev uppfattas som unik och får möjlighet att lära. Skolan ska vara en plats för kunskap men också en plats att bli sedd. Att bli sedd och uppskattad för den man är.


Vi måste uppgradera synen på kunskap och ta tillvara varje elevs drivkrafter och förmågor. Alla barn ska må bra i skolan och trivas med att lära. Grundskolan ska präglas av kunskap och arbetsro. Samtidigt är det viktigt att elevens och föräldrarnas behov och önskningar tillgodoses. Vi jobbar för en flexibel skolstart och ett starkt föräldrainflytande. Skolan ska bli bättre på att nyttja de möjligheter som finns inom den nya tekniken och att varje elev för sin inlärning bör ha tillgång till modern teknik (t.ex. datorer, mobiltelefoner och MP3/4-spelare). Tidiga insatser i skolan ska prioriteras och skolans kunskapsuppdrag ska stärkas. Synen på kunskap, lärande och elevernas egna förmågor och initiativkraft ska  uppgraderas.  Det är oerhört viktig att läraryrket kvalitetssäkras och bra lärare premieras.


Media:ekuriren

Read Full Post »