Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘landsbygden’

Över 40 miljarder Euro spenderas årligen på jordbrukssubventioner. Subventioner i andra länder förstör Europas jordbrukares möjligheter att verka på lika villkor.   Det krävs en  minskning av jordbruksstöd, och att den gemensamma jordbrukspolitiken ska moderniseras ytterligare i syfte att bli uppnå större effektivitet och mer marknadsorienterad.

Familjejordbruk och människor på landsbygden som bevarar landskapen och uppmuntrar till miljövänlig ekoturism måste få en rättvis andel av den gemensamma jordbrukspolitiken som har fokus på  hållabarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Jordbrukspolitiken ska hjälpa bönderna att kunna producera mer med mindre resurser. Jag vill få slut på slöseriet.

EU-stödet  bör flyttas från jordbrukssubventioner till moderna och miljövänliga jordbrukstekniker som underlättar livsmedelsproduktion och hållbar boskapshållning, samtidigt som de hjälper lokala samhällen.  Jag vill se ökad investeringar i forskning, modern teknik och  att de överförs  till alla områden inom jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling. Jag vill få slut på att fisk kastas överbord.

 Jag vill att EU-medlen måste användas till att skapa nya jobb, upprätthålla livsmedelsförsörjning och säkra livsmedel i alla medlemsländerna.

 

 

Read Full Post »

Maud Olofsson har i dagarna presenterat Centerpartiets landsbygdsprogram. Det är ett manifest som lockar och ger lust. Som visar på möjligheter och kraft. Borta är landsbygdens offerroll eller bidragstagare. Här handlar det om lika villkor och att ge drömmen en chans. Det är oerhört viktigt för oss som bor och verkar i storstaden att landsbygderna står upp för det de är unika för och fortsätter vara livskraftiga. Det måste vara möjligt att bo och verka i hela Sverige därför måste man öka valfriheten och möjligheterna även på landsbygden.

Det handlar mycket om att underlätta försmå och mindre företag att starta och växa. Det handlar om att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag. Det handlar om att göra det enklare och billigare att anställa. Företagen är de som skapar nya jobb. Vi måste marknadsföra våra landsbygder. Turismen är en viktig näring och inkomst källa för bygden. Vi ska också stimulera de gröna näringarna för att de ha en enorm betydelse för maten.

Men det handlar också om att utveckla landsbygdsskolan och digitala hus. Man ska underlätta för homosexuella på landsbygden för att vi ska se alla människor som resurser och att införa grön sfi och gröna lotsar för integrationens skull dvs stimulera nyanlända och utrikesfödda att ge sig in i de gröna näringarna.

Centerpartiet har tagit ett helhetsgrepp på landsbygdspolitiken och knyter ihop stad och land med sin politik. Maud Olofsson har varit pådrivande i regeringens arbete med att åstadkomma 156 åtgärder för landsbygden.

Read Full Post »

Mp är på en mission. De vill krossa Centerpartiet. Eriksson vill  göra så genom att gå till attack mot Centerpartiet och anklaga det  för att ha gynnat storstäderna.  Syftet är förstås att reta upp landsbygdsväljarna. Han anklagar det enda parti som förstår sambanden mellan stad och land för att ha gynnat den grupp han själv är ute för att gynna och att ha missgynnat den grupp som han har aldrig varit intresserad av. Det är inte bara trist utan oansvarigt att arbeta för skapa en konflikt mellan olika delar av landet.

Peter Eriksson menar att  skattesänkningarna (Jobbskatteavdraget gäller ju ALLA som jobbar, oavsett var i landet man jobbar eller bor) ska  missgynnat landsbygden.

Och fastighetsskatten som måste väl dessutom kunna sägas vara en större fråga i glesbygden där  antalet människor som äger sina hus är större än i storstaden.
Så jag förstår inte argumenten eller resonemanget. Dessutom tycker jag att det är skrattretande och löjligt att  Miljöpartiet  anklagar Centerpartiet för att svika sina väljare på landsbygden när det är Miljöpartiet som för en politik som aldrig kommer att gynna landsbygden och bönderna. Till och med jordbruksministern har ju berättat vad han tycker om den politiken. demonstreras tydligt det fundamentala missförståndet om hur samhället faktiskt fungerar och vad som ska vara politikens uppgift.

Värdiga blogginlägg att rekommendera: Miljöpartiets nyspråk och  Hur är det egentligen?
– – –
Andra bloggar om 

Read Full Post »