Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kvinnor’

Fick ett mejl idag från Tillväxtverket där de förklarar att jag får deras förtroende för att bli ambassadör för kvinnors företagande, en viktig förebild och inspiratör för andra kvinnor. Där stod det också att som ambassadör ska man bidra med sin tid och erfarenheter, inspirera andra genom att berätta om sin väg som företagare.

Min uppgift som ambassadör är att uppmuntra till företagande och öka kunskapen om företagande. Ambassadörerna ska berätta sin historia och dela med sig av sina erfarenheter som företagare. Syftet är att bidra till ökade kunskaper om vad företagande innebär och inspirera andra att se företagande som ett möjligt val och ett sätt att förverkliga idéer.

Jag ska även tacka ja till att göra fyra ambassadörsuppdrag på ideell basis under 2010. Det kan vara att berätta för en skolklass, på universitet och i olika nätverk om min resa till företagandet och mina erfarenheter som företagare , men också att ta emot studiebesök till din arbetsplats eller bidra med praktiska tips från din erfarenhet som företagare.

Det är jätte roligt att uppmärksammas och en ära att erhålla en sådan titel. Men när jag läser vad det innebär tänker jag att det inget nytt för mig. Jag har alltid ansetts vara en förebild. Jag är företagare, dotter till två företagare, maka till en företagare, syster till två företagare. Min svåger, hans fru, min svägerskas man är också företagare. Så ni ser företagande är inte främmande för mig och att ta beslutet att bli företagare var som gjord för mig. jag har alltid varit den positiva energin som sprider glädje och jävlaranamma. Jag har spridit så mycket entreprenörsanda och hjälpt så många att starta företag att mina kollegor på MSP tror att jag har varit ambassadör hela tiden.

Kvinnor måste börja ta för sig, tillåta sig själva att ta större rum och ta sig själva på större allvar. Vi måste drömma mer och drömma stort. Vi måste ha mer verkstad. Ta ett steg i taget i rätt riktning. Vi måste alla bli förebilder. Sedan ska vi inte glömma att för att skapa fler jobb måste fler kvinnor och män starta och driva egna företag.

Share

Annonser

Read Full Post »

Centerpartiet med Maud Oloffsson i spetsen har kommit med många initiativ för ett mer jämställt näringsliv och arbetsmarknad.  Det är en bra början men inte alls tillräcklig. Vägen till ett jämställt samhället är lång, gropig och krokig.

Centerpartiet utformar konkreta förslag på alla områden som utmanar och förnyar. Centerpartiet utmanar konservatismen och rädslan för förändring.

Alliansen har inte gjort sig känd för sin jämställdhetspolitik. Samtidigt är det en av Centerpartiets profilfrågor. Men vi måste kommunicera ut det. Vi måste stå upp för jämställdheten och bli dess förespråkare.Vi måste också ta på oss ledartröjan inom Alliansen med de vassaste förslagen. Vi ska inte vara rädda att ta debatt och komma med förslag som provocerar.  Vi ska åstadkomma ett jämställt samhälle genom att ge kvinnor plats att växa. Kvinnor ska ha både frihet och möjlighet att utvecklas.

Share

Read Full Post »

Sverige är ett bra land att åldras i. Fler och fler åldras med behållen hälsa. Många äldre har resurser och möjligheter till personlig utveckling, resor och samhällsengagemang. Allt fler forsätter att vara yrkesaktiva även efter uppnådd pensionsålder.

Men det ser inte likadant för alla. Många har det bra ställt men ännu fler har det kärvt och tvingas leva under mycket knappa förhållanden. Omkring 800 000 pensionärer lever endast på garanti pension varav 80% är kvinnor. Det är kvinnor som har arbetat i hemmet eller i familjeföretag.

Men det handlar inte bara om ekonomin utan även den dåliga kvaliteten på äldreomsorgen och äldreboende. Att bli äldre är lika individuellt som att leva i stort. De äldre är lika mycket individer som yngre. De har individuella önskemål och behov. Äldreomorgen och äldreboende skall återspegla detta. Politiken i stort skall avspegla detta. Pensionärer har dock, trots utfästa löften och vacker retorik, inte sett sin egen ekonomisk och levnads situation förbättras.

Det måste satsas stora resurser på pensionärer som inte har det gott ställt, vill eller orkar inte arbeta extra och utnyttja jobbskatteavdraget för att dryga sin kassa. Nu när Alliansen politik leder och fotsätter att leda till en ökning av sysselsättningen (bortsett från den ekonomiska krisen) i landet kommer den ökade välfärden som det i sin tur leder till att komma pensionärerna tillgodo.

Read Full Post »

 

Har alltid beundrat smarta, drivna, ambitiösa, kompetenta kvinnor och finner när jag tittar mig runt bland mina vänner och bekanta, både gamla och nya,  att jag gärna omger mig och umgås med just dessa – duktiga, smarta, roliga  karriärkvinnor som  lyckas kombinera ett framgångsrikt yrkesliv med att vara fantastiska och närvarande mammor och kärlekspartner.

Världen är tacksam att ni finns.

Read Full Post »

Vad mer behöver man ha gjort för att få strängare straff? Tre år för våldtäkt, narkotikabrott och sexuellt utnyttjande av en person i beroendeställning.

En 42-årig man, åtalad för flera våldtäkter på två kvinnor, som vid gärningstidpunkterna var 14 respektive 16 år och intagna på ett behandlingshem. Den ena av kvinnorna, avled i samband med att rättegången skulle inledas, dömdes till tre års fängelse.

Den 42-åriga mannen erkände att han hade överlåtit narkotika till kvinnorna och att han hade haft sexuella umgängen med den nu avlidna kvinnan (K). Han förnekade våldtäkt.

Vid tingsrättens huvudförhandling spelades upp sju timmars videoinspelade förhör som hållits med K under förundersökningen. 42-åringens offentlige försvarare var inte närvarande vid något av dessa förhör. Tingsrätten ansåg att K:s berättelse hade ett lägre bevisvärde än vad den skulle ha haft om den hade lämnats inför rätten. Tingsrätten ansåg att den bevisning som hade åberopats inte var tillräcklig för att det skulle anses ställt utom rimlig tvivel att 42-åringen genom våld eller hot om brottslig gärning tvingat K till sexuellt umgänge med honom. Således ogillades åtalet för våldtäkt. Tingsrätten ansåg det emellertid styrkt att K, som var beroende av narkotika, haft en beroendeställning till 42-åringen, som försåg henne med narkotika. Därutöver att 42-åringen hade förmått henne att delta i sexuella umgängen med honom genom att allvarligt missbruka att hon befann sig i en beroendeställning till honom. Mannen dömdes därför för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.

Tingsrätten fann vidare det styrkt att 42-åringen hade gjort sig skyldig till våldtäkt på den andra kvinnan och till narkotikabrott bestående i att han hade överlåtit narkotika till kvinnorna. Påföljden bestämdes till tre års fängelse.

En av nämndemännen var skiljaktig och ville bestämma påföljden till fyra års fängelse. Jag håller med.

Read Full Post »

Jag har valt att lägga in ett pressmeddelande som jag fått från UNIFEM Sverige rörande konflikten i Gaza som beskriver deras syn på de konstanta brott mot de Internationella konventioner.

2009 01 08

Pressmeddelande från UNIFEM Sverige

UNIFEM Sverige vädjar till alla inblandade i den pågående konflikten i Gaza att genast upphöra med det meningslösa våldet. Att våld föder våld är en kunskap som vi alltför väl känner till. Hjälparbetare i Gaza vittnar om att den humanitära situationen där är bland de värsta de upplevt. Det rapporteras att en tredjedel av dem som dödats i de pågående israeliska attackerna mot Gaza är kvinnor och barn. Från sjukvårdare i Gaza får vi höra om att 80 procent av dem som dödats och skadats är civila. Skolor, kyrkor och moskéer är inte militära mål! Internationella konventioner, inklusive FN:s Kvinnokonvention och Barnkonvention, kränks oupphörligen. Civilbefolkningens rätt till skydd har i praktiken helt upphört.

Omedelbart eld upphör och en snabb samling av män och kvinnor kring fredsbordet är den enda tänkbara utvecklingen för att få slut på den fasansfulla situation som råder. FN:s resolutioner 1325/2000 och 1820/2008 om kvinnor, fred och säkerhet måste få vara vägledande i arbetet med att ge skydd åt kvinnor och barn och i sammansättningen av fredsdelegationer och i fredsprocessens genomförande. Militarisering och den ensidiga tonvikten på vapenmakt fördjupar och brutaliserar konflikten, som måste få en politisk lösning.

Stoppa dödandet och lemlästningen och lyssna till kvinnornas röster med rop på eld upphör och ge plats för kvinnorna vid fredsförhandlingsbordet.

För mer information kontakta:
Maud Edgren-Schori Charlotta Linebäck
Ordförande UNIFEM Sverige Organisationssekreterare UNIFEM Sverige
wlmailhtml:%7BFFD9202A-A430-4A20-8F76-6B5ECDB4BF24%7Dmid://00000029/!x-usc:mailto:maud.edgren-schori@unifem.se wlmailhtml:%7BFFD9202A-A430-4A20-8F76-6B5ECDB4BF24%7Dmid://00000029/!x-usc:mailto:charlotta.lineback@unifem.se
0708 420 247 08-346104

Vänliga hälsningar, UNIFEM Sverige

Read Full Post »

Romer är en folkgrupp som har funnits i Europa sedan 1300-talet, och i Sverige sedan 1500-talet. Romerna är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter och omfattas därför av den svenska minoritetspolitiken. I Sverige lever cirka 50 000 romer.
Sedan 1970-talet har staten fört en dialog och samverkat med romska företrädare i syfte att förbättra situationen för romer i Sverige, men fortfarande är diskriminering och utanförskap en verklighet för många romer.  I hundratals år har det skett övergrepp mot romer i form av bl.a. tvångssterilisering, fördrivning, tvångsförflyttning, invandringsförbud, tvångsassimilering och inte minst diskriminering. Romer i allmänhet är utsatta för i samhället utan någon uppenbar anledning. Romerska kvinnor är dubbelt så mycket utsatta för att för det första de är kvinnor och för det andra romer. Utöver det pågår det en förtryckande kultur bland romerna, där kvinnorna utstår misshandel och förnedring.  Kunskapen om romerna och deras kultur är bristfällig inom många områden och romer möter ständigt motstånd, utanförskap och inte minst rasism hos svenska myndigheter och organisationer. Det finns enorma brister i det svenska folkets medvetenhet när det kommer till romerna och deras situation.

Det hela handlar om makt och strukturer och lösningen till detta är att var och en av oss skulle krossa dessa strukturer. Men för att kunna göra något åt problematiken måste man se de här strukturerna. Vi måste inse att det råder en skev maktfördelning.
Samtidigt skall man inse att kvinnor inte är en enhetlig grupp, utan individer. Individer som behöver skydd från samhället.

Read Full Post »

« Newer Posts