Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kunskap’

Idag råder det brist på arbetskraft inom vissa sektorer, samtidigt som vi har en hög arbetslöshet inom andra. Att beskriva problemet som enbart en matchningsproblematik är inte längre tillräckligt. Bristen på kompetent arbetskraft med relevant utbildning är ett strukturellt problem. En orsak till de senaste årens utveckling är att utbildningssystemet har växt ifrån näringslivets behov. Den otillräckliga kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning behöver åtgärdas med reformer som återigen belönar praktisk kunskap, stärker samverkan mellan näringsliv och utbildning, och skapar incitament för att utbilda sig till yrken som efterfrågas av näringslivet.

Centerpartiet vill:

–  Utveckla och höja lärlingspengen till skolor och företag som tar emot en gymnasielärling.

–  Införa ett samverkanskriterium för anslagsfördelning till högskola och universitet

– Förlänga anslagstiden för YH-utbildningar som kräver långsiktighet i sina

kapitalinvesteringar

– Att staten ska vara en föregångare och sluta studentmedarbetaravtal

– Införa en ny anställningsform – lärlingsprovanställning

– Införa individuellt skattegynnat Framtidskonto för sparande till egen utbildning och företagande

Read Full Post »

Enligt konjunkturinstitutet är det svårt att få tag på medarbetare i vissa branscher. Stämmer det så är det katastrofalt. Hur kan det komma sig att utbildningsinstituten inte har den blekaste aning om vad arbetsmaknaden har behov av?? Ja, det kan man fråga sig.

Det som är uppenbart är att utbildningsinstituten förmår inte leverera den kompetens som behövs. Det är svårt att få tag på folk med rätt yrkeserfarenhet och/eller med rätt utbildning. Vi befinner oss i en konjunkturuppgång  och det då uppstår ett sug efter specialister.   Ser vi kunskap som ett intellektuellt kapital, finns det all anledning att säkra påfyllningen av det kapitalet lokalt. I annat fall urholkas konkurrenskraften på den globala arenan.

Det betyder inte att vi ska isolera oss och stänga ute omvärlden. Det vi behöver göra är att skapa ett företagarklimat som främjar nytänkande och innovationer.

Read Full Post »