Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kreml’

Energipolitiken

I vårt århundrande pågår ett brutalt exploatering av energipolitiken i utrikespolitiska syften. Kremls kränkning av sina västliga grannars luftrum gång på gång visar klart och tydligt vem som bestämmer i energipolitiken.  Tyvärr intresset för demokratin och mänskliga rättigheter sjunker dramatiskt i takt med att olje- och gaspriset stiger och då inte bara i energirika länder utan även i importerande länder. Åtminstone hos folk i makt positioner. Hårt arbetande människor får mindre tid att ägna åt att tänka på deras medmänniskor i sämre lottade länder.

Read Full Post »