Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘insamling’

Jag har startat en insamling – hjälp mig att fylla många hinkar!

Över en miljard människor saknar tillgång till rent vatten. Klimatförändringarna riskerar att förvärra situationen. De som drabbas hårdast av torka, våldsamma oväder och översvämningar är de som bidragit minst till problemen: barn i världens fattigaste länder

Brist på rent vatten orsakar sjukdomar, fattigdom och utsatthet. Bristen på rent vatten och sanitet är det största hotet mot barns och vuxnas hälsa. Utan avlopp förorenas dricksvattnet som ger kronisk diarré. Det leder till undernäring eftersom kroppen inte kan tillgodogöra sig den maten som finns. Ett enkelt dass minskar föroreningarna väsentligt. det bidrar också till människors värdighet och säkerhet, samtidigt som det minskar flickors och kvinnors utsatthet.

Varje droppe behövs. Under fastekampanjen samlar Svenska kyrkans internationella arbete in pengar för att alla människor ska kunna förverkliga sin rätt till utveckling, hälsa och ett värdigt liv. Tillsammans kan vi förändra framtiden.

Read Full Post »

Ja, det här inte första och lär inte bli den sista. Ideella organisationer, däribland insamlings organisationer, är långt ifrån ideella. Lönerna till chefer och mellan chefer sticker i allmänhetens ögon och gräver i deras fickor.

Enligt DN idag, har Röda Korsets tillgeneralsekreteraren Christer Zettergren, en månadslön om 88.710 kronor plus bilförmån och till ordföranden Bengt Westerberg med 68.500 kronor i månaden. Rädda Barnen och Svenska kyrkan ger också sina chefer och ordföranden motsvarande ersättningar.

Lönenivåerna rimmar illa med organisationernas syften och ändamål. Det är oförsvarligt att värdera den egna insatsen ekonomiskt så högt, när organisationens medlemmar jobbar hårt och frivilligt med insamlingsbössor för att samla in medel till behövande.

Inte konstigt att Rödakorsets insamling tappade fem miljoner under förra året.

Read Full Post »