Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘funktionsnedsatta’

10% av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning.  Merparten av dessa 650 miljoner människor bor i utvecklingsländer.  En femtedel av dessa är barn, som inte får någon chans till utbildning. I augusti 2006 antog FN en Konvention om funktionsnedsattas rättigheter (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Konventionen är tänkt att garantera och på sikt ersätta de insatser som för närvarande görs på frivillig väg. En annan förhoppning är att konventionen ska bidra till förändrade attityder mot funktionsnedsatta resurser och möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Bland de rättigheter som denna konvention slås för är förbättrad tillgänglighet till allmänna transportmedel och offentliga platser, utbildning och hälsovård. 123 av 193 medlemsländer skrev under konventionen, men endast 15 ratificerat den. Kruxet är att konventionen träder i kraft först när 20 länder ratificerat den. Bland länder som inte skrivit under är USA och Ryssland. 

Read Full Post »