Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘förbund’

Ungdomsförbunden har svårt att locka till sig ungdomens engagemang. Ungdomar i dag känner att de inte får gehör för sina åsikter. Politik och politiker uppfattas som något  främmande som saknar verklighetsförankring. Något som inte berör. Något som är alltför långt bort från ungdomars vardag. Dessutom är det alltför komplicerat och kostsamt att engagera sig i  förbunden. Man måste hålla sig ajour med det som händer runt om i världen och här hemma i Sverige och man måste delta i olika aktiviteter och evenemang.

Vi behöver ungdomarna och vi behöver deras engagemang för partiets framtid och mest av allt för Sveriges framtid.

Med en bredare politisk mobilisering av unga invandrare  får vi in unga i ungdomsförbunden och samtidigt slipper  en klyfta mellan förorterna och resten av Sverige.  Något som kommer att öka integrationen och förbättra politiken. Många invandrarungdomar kommer från politiskt engagerade familjer vilket i sig ger ytterligare perspektiv in i politiken som partierna skall ta vara på. I förorterna måste partierna, och framför­allt ungdomsförbunden, satsa mer på att kommunicera med unga för att ta tillvara den potential och nedtystade bild av verkligheten som kan formuleras av ungdomarna själva.

Varför inte lyssna på  fritidsledare, socialarbetare och lärare som är i nära kontakt med förorten (segregerade områden)? Eller ännu bättre, varför inte för en gångs skull sitta ner och lyssna på ungdomarna i förorten och besvara deras angelägna frågor? Varför inte ha stadig och nära kontakt med invandrarföreningar och dylikt? Varför inte ta vara på de förebilder somvi har i samhället och använda dem för att nå ut till dessa ungdomar? Det har vi alla allt att vinna på, inte minst inför nästa års valrörelse, som annars bara ser till majoritetssamhället och ännu en gång exkluderar förorten och en vital grupp.

Ungdomsförbunden måste bli mer attraktiva, öppnare, seriösare och mer high tech. Deras roll måste vara tydligare och de måste ta mer plats i dagens politik. Vår ungdomspolitik måste också vara tydligare, spetsigare och kraftfullare.

Ett sista ord : Uppmuntra gärna invandrarungdomar att delta i politiken, men använd dem aldrig aldrig som dekor.

Read Full Post »