Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘förbud’

Nio av tio vuxna kvinnor i Egypten är könsstympade, trots att det numera är förbjudet.

Att en del av kvinnans könsorgan skärs bort kan leda till blodförlust och andra svåra komplikationer. Efter att en åttaårig flicka i Kairo dött av blodförlust år 2007 följde en debatt som ledde fram till att lagen mot könsstympning skärptes i Egypten. Det är ändå mycket ovanligt att brottet dras inför rätta.

Enligt den senaste egyptiska statistiken från 2008 är 91 procent av Egyptens kvinnor mellan 15-49 år könsstympade. Men enligt ny rapport från FN-organet UNICEF håller unga egyptiers inställning till könsstympning av kvinnor på att förändras.  färre unga flickor riskerar i dag i Egypten att könstympas eftersom allt fler unga föräldrar tar avstånd från den uråldriga och hedniska traditionen.

Kvinnlig omskärelse sker i Sverige alltmer som afrikanska invandrare flyttar hit. År 1982 i juli månad, stiftades en lag i Sverige som förbjöd kvinnlig könsstympning. Detta skedde främst för att invandringen från Afrika ökade just då. År 1999 skärptes den lagen, eftersom det fortfarande förekom. Straffskalan har skärpts genom att straffet för den som utför könsstympning i Sverige nu är mellan två och fyra års fängelse. Även förberedelse och underlåtenhet att avslöja könsstympning är straffbart.

Nu är det även förbjudet att könsstympningen utförs utomlands, där det är tillåtet, och inte bara förbjudet att omskära flickor i Sverige. Hittills har ingen dömts för brottet, men Socialstyrelsen misstänker att det fortfarande sker i smyg.

Könstympningen är ett bryter mot barnkonventionen artiklar 3, 19 och  24.

 

Read Full Post »

Livsmedelsverket har i ett pressmeddelande som också refereras av TT, meddelat att ett förbud mot osanna hälsopåståenden kommer nu. Förbudet stödjer sig på en rapport från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa). Efsa, som är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har granskat och bedömt 416 hälsopåståenden som förekommer på livsmedel och livsmedelskomponenter.

Livsmedelverket förbjuder nu nio olika påståenden om att ämnen i mat ger positiva hälsoeffekter varav fem  är riktade till barn. Det gäller till exempel påståenden om omega-3-fettsyrors positiva inverkan på barns förmåga till tänkande, koncentration och inlärning. Andra hälsopåståenden som bannlyses är att vissa extrakt med mjölksyrabakterier bidrar till att minska mag- och tarmbesvär.

Bara åtta av de 4216 påståenden håller måttet och har vetenskapligt stöd, meddelar Livsmedelsverket. Alla påståenden om antioxidanter har fått negativa utlåtanden. Alla påståenden  som handlar om blodsocker, glykemiskt index och mättnad saknar vetenskaplig grund.

De åtta som fick godkänt av Efsa var hälsopåståenden om:

 • Att vitamin D kan ge effekter som kan kopplas till immunsystemet.
 • Att kalium bidrar till normal funktion för muskler och nerver och till ett normalt blodtryck.
 • Att fibern guargummi bidrar till normala kolesterolvärden.
 • Att jetlag kan upplevas lättare om man äter melatonin den första natten efter resan och några dagar därefter.
 • Att måltidsersättning som innehåller mindre än 250 kilokalorier per portion kan bidra till att minska vikten och därefter behålla vikten.
 • Även fem hälsopåståenden som rör omega 3 har godkänts. Dessa är:
 • Källa till omega-3-fettsyror.
 • Högt innehåll av omega-3-fettsyror.
 • Högt innehåll av enkelomättat fett.
 • Högt innehåll av fleromättat fett.
 • Högt innehåll av omättat fett (summan av enkel- och fleromättat fett).

Andra bloggar om: ,

Read Full Post »

Igår beslöt regeringen att förbjuda fosfater i maskindiskmedel. Den 1 mrs 2008 förbjöds fosfat i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtas ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön.
Fosfor är ett av de viktigaste näringsämnena (föda) för växter. Så Fosfor i sig är inte något dåligt, men precis som fett för oss människor. vi behöver den i små doser. Stora doser av fett kan döda oss, inte direkt men så småningom.  I sjöar och kustvatten är fosfor vanligen det näringsämne det finns allra minst av, och därför kan för mycket av det ”goda” ge upphov till plötsliga, kraftiga algblomningar. Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot Östersjön. Övergödningen gynnar trådalger och blågrönalger på bekostnad av andra vattenväxter och alger, bland annat blåstången. Då algerna bryts ned förbrukas syre, vilket orsakar syrefria, döda bottnar. Vissa blågrönalger kan producera gifter som är skadliga för djur och människor.

Fosforn i avloppsvatten från hushåll kommer huvudsakligen från urin, avföring och tvättmedel. I moderna reningsverk är reningsgraden för fosfor över 95 %, men i många länder bor en del av befolkningen i hus utan kommunal rening. Dessa hushåll utgör en ungefär sex gånger större näringsbelastning på vattendragen än de hushåll som är anslutna till reningsverk. Det är alltså särskilt viktigt att välja fosfatfria tvättmedel om man bor i hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att minska utsläppen av fosfor, minskar man behovet av rening.

Fosforn i avloppsvatten från hushåll härstammar huvudsakligen från urin, avföring och tvättmedel. I moderna reningsverk är reningsgraden för fosfor över 95 %, men i Finland bor en femtedel av befolkningen i hus utan kommunal rening. Dessa hushåll utgör en ungefär sex gånger större näringsbelastning på vattendragen än de hushåll som är anslutna till reningsverk. Det är alltså särskilt viktigt att välja fosfatfria tvättmedel om man bor i hus som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att minska utsläppen av fosfor, minskar man behovet av rening.av fosfor ska minska.  Genom fosfatförbudet för både tvätt- och maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till havet med drygt 20 ton, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Problemet är dock att ersättningsmedlet, Zeolit,  som används istället för fosfor är inte heller bra. Zeoliter innehåller aluminium. Zeolit avlagras i maskinen, täpper till kanalerna, och försvagar sköljningseffekten. därför har nytvättade kläder och tyger rester av tvättmedlet, som kan orsaka hudirritationer. Själva zeolitdammet är också otrevligt – och kan göra kläderna. Om zeolitdammet är farligt för hälsan eller om bara är ett renhållningsproblem, det vet man inte idag. Det återstår att se vilka miljö- och hälsoeffekter detta ämne kommer att ge upphov till om några år. När man med miljömotiv ersätter ett ämne med ett annat har man inte på förhand garantier för att inte andra olägenheter och bieffekter uppstår. Så om du  undrade varför det har blivit extra dammigt hemma nu vet du orsaken.

Hur som helst, förbudet mot fosfat i maskindiskmedel träder ikraft den 1 juli 2011. Maskindiskmedel tillverkat innan förordningen träder i kraft får säljas till och med den 31 december 2011.

Läs mer på regeringens webbplats.

media: Nsd, SydSvenskan, NK, Svt,

Read Full Post »