Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘falsk marknadsföring’

De rödgröna talade länge om att de är det nya företagarpartiet och att de har äntligen förstått hur viktigt det är med företag och företagande. De även lovade att  sänka arbetsgivaravgifterna, för att senare visa att det är samma gamla politik och de har inte lärt sig något över huvudtaget.

Och det är inte bara företagen utan även ungdomarna som är förlorarna den här gången.

De rödgröna påstår att de vill sänka arbetsgivaravgifterna på lönesummor upp till 900 000 kronor. Sänkningen ska ske i två steg, med två procent första året och ytterligare fyra procent 2012.samtidigt  som de planerar att höja arbetsgivaravgifterna för företag som anställer ungdomar. Genom att flytta runt arbetsgivaravgifterna på det här sättet. Resultatet= en skatteskärpning.

Beräkningarna på hur många nya jobb som skulle skapas av de rödgrönas politik med hjälp av  sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle enligt den beräkningen leda till 6 000 nya jobb.Låt oss använda samma beräkningssätt som de rödgröna så skulle det netto handla om 8000 förlorade jobb 2011 och drygt 3000 förlorade jobb 2012. De rödgröna använder falsk marknadsföring. Den politik som de  marknadsför som en sänkning av arbetsgivaravgiften som leder till nya jobb är i själva verket en politik med höjda arbetsgivaravgifter som leder till färre jobb.


Läs: Johan Petterson, Per Ankersjö, Magnus Andersson
– – –
Andra bloggar om ,

Read Full Post »