Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Eskil Erlandsson’

Jag är inte bonde själv och aldrig ägt en ko eller häst. Men har alltid haft respekt för bönder. Jag har alltid förstått hur viktigt deras arbete är. Jag har aldrig betraktat bonden som egenföretagare förrän jag själv blev företagare. Då ramlade poletten ner. Ju mer jag lärde mig om deras arbete ju större beundran och respekt jag hyste. Bönder är viktiga för landsbygden. De skapar jobb och tillväxt på landsbygden.

Svenska bönder är väldigt duktiga på att producera mat med hög kvalitet. Och det gäller både för den småskaliga och storskaliga produktionen.

Därför vill jag jobba för att alla bönder ska få bättre konkurrensvillkor oavsett vilken inriktning de har på sitt jordbruk.. Jag vill jobba för att främja företagande t på landsbygden.

Alliansen har en vision om att Sverige ska bli Europas nya matland och för några månader lanserade Eskil Erlandsson (C), Jordbruksministern,  en handlingsplan för hur man ska nå dit. Sverige – det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som vi är bra på: god mat och upplevelser.

Men med Miljöpartiets politik riskerar det svenska jordbruket att gå under. Bland annat chockhöjd koldioxidskatt och återinförd handelsgödselskatt skulle innebära att en bonde med odling på 200 hektar förlorar 74 500 kronor – varje år.

Read Full Post »