Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ephone’

Äntligen har vi fått vårt första Ipredmål, speciellt med tanke på att Ipred har inte ändrat ungdomarnas inställning till fildelning. Högsta domstolen har nu beslutat att ta upp Ephone-fallet gällade ftp-servern med ljudböcker genom att ge prövningstillstånd till bokförlagenIPRED-lagen trädde ikraft den 1:a april i år

Detta är intressant på två nivåer, för politiken, brukarna och tjänsttillhandahållare men främst för oss jurister.  Det är alltid intressant när Högsta Domstolen prövar mål, men i det här fallet är det extra intressant då detta är ett ”virgincase”. Rättegången innebär att den högsta juridiska instansen för första gången ska slå fast vad som gäller för upphovsrättsinnehavare som vill avslöja identiteten på personer som misstänks för illegal fildelning. Utgången kan spela stor roll för hur liknande mål behandlas i framtiden. Därmed får vi en fingervisning och en tolkning om vad Ipredlagen innebär. Jag vill gärna se om IPRED strider mot Euopakonventionen eller inte.

Dessutom kommer avgörandet att tydligare visa för mig hur jag tycker att lagstiftningen bör förändras, som politiker har man möjlighet att bli mer konkret.

Andra som bloggar om ämnet: Anna Troberg, Anders S Lindbäck

Annonser

Read Full Post »