Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘el’

Trots vårt hårda kärnkraftsmotstånd har vi idag mer kärnkraft än någonsin. Vi är många i Centerpartiet som har ett långt och gediget engagemang i energifrågan. På sistone har vi känt många svek mot vårt engagemang och motstånd mot kärnkraften. Var är framtiden med det förnybara energin som vi jobbat för? Det ser inte ljust ut?

Men Centerpartister har inte ändrat inställningen och har inte heller gett upp eller försvagats på något sätt. Vi står fortfarande för bättre klimat och bättre miljö. Det förnybara energin sol, vind och vatten skall stå för huvuddelen av den svenska elproduktionen.

Vägen mot målet är dock krokig och gropig.  Vi måste härda ut. Vi måste vara flexibla, strategiska och drivna. Världen kommer inte att förändras för vår skull och vi kan inte förändra världen. Så vi börjar med att erkänna vår begränsning. Vi börjar gräva där vi står.

Vi är många som kämpar och därför ska vi inte stå ensamma. Vi måste enas på den frågan över parti- och landsgränser. Miljön är för viktig för att vi ska pinka revir eller vara för högfärdiga för att erkänna att vi behöver hjälp. Det är frågan som är viktig inte vi.  Vi måste göra något. NU! Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn.

Read Full Post »

Solinstrålningen kan användas för att generera både värme och varmvatten. Om vi endast använde det till sådant skulle vi skörda stora ekonomiska- och miljövinster. Här i Sverige dras vi runt med den vanliga missuppfattningen att solvärme inte skulle fungera hos oss därför att vi har så lång vinter.  Kan man skymta sin egen skugga så kan man också få energi från solen.

Om vi kunde lagra solenergin från en enda soltimme under sommaren så skulle det täcka hela landets behov under ett helt år.  .Solvärme är lönsamt i ett längre perspektiv. Solenenergin är gratis och driftskostnaden för solvärmesystemet är i det närmaste obefintliga. Det finns olika typer av solfångare; från enkla svarta mattor till planglasade solfångare och de mera avancerade vakuumrörsolfångare.

Så vad väntar vi på? En lag ? Ok, vad sägs om det : alla fastighetsägare skall installera solvärmesystemet för att täcka minst 50% av fastighetens energi behov.

Ska vi kanske också ha lag om energieffektivisering, för att öka incitamenten för att aktivt arbeta med energieffektivisering och ett ökat energimedvetande i företag.  Även om det egentligen borde vara självklart då en  resursbesparing kan öka konkurrenskraften.

Read Full Post »