Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bostäder’

PRESSNOTIS FRÅN AMNESTY TORSDAGEN DEN 8 JANUARI

Civilbefolkningen utnyttjas i den militära taktiken Både israeliska militären och väpnade palestinska grupper utsätter befolkningen i Gaza för livsfara bland annat genom att utnyttja civila palestinier som mänskliga sköldar, säger Amnesty i ett uttalande.

– Våra källor i Gaza berättar att israeliska soldater har gått in i palestinska hem, tvingat familjen att stanna kvar på nedervåningen och själva använt övriga delar av huset som en bas för militära operationer och för att placera krypskyttar. Detta ökar självklart riskerna för de palestinska familjer som drabbas, i praktiken används de som mänskliga sköldar, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning. Både israeliska soldater och väpnade palestinier beskjuter varandra i närheten av palestinska bostäder, vilket utsätter civila för fara. Israeliska styrkor har bombat bostäder och andra byggnader under förevändning att det tidigare har förekommit palestinsk skottlossning från dessa hus. Den israeliska armén är dock mycket medveten om att palestinska skyttar brukar lämna området så snart skottlossningen har upphört vilket innebär att israelernas vedergällningsattacker drabbar civilbefolkningen inte de väpande palestinierna.

– Att striderna pågår mitt bland civilbefolkningen är oacceptabelt och att civila byggnader används som militära mål är olagligt. Denna militära taktik visar att ingen av sidorna i konflikten respekterar regeln om att civila ska skyddas i en väpnad konflikt. Det understryker behovet av en oberoende undersökning av dessa anklagelser som kan utgöra krigsförbrytelser.Efter den israeliska granatattacken mot FN-skolan i flyktinglägret Jabaliya i tisdags hävdade representanter för den israeliska regeringen att skolan angreps för att det hade förekommit skottlossning från den platsen, denna uppgift har dock ifrågasatts. Klart är att attacken som dödade 40 palestinier, varav flera barn, och skadade minst 50 var en oproportionerlig attack mot ett civilt mål. Taktiken att använda palestinska hem som bas för militära operationer har ofta använts av den israeliska militären under de senaste åtta åren både i Gaza och på Västbanken. Ibland har även civila palestinier använts som mänskliga sköldar och under vapenhot tvingats att gå framför israeliska soldater in i byggnader där det förekommit skottlossning.Även palestinska väpnade grupper har använt civila som sköldar. Palestinska familjer har visserligen berättat att palestinska skyttar ibland har gått med på att inte använda civila byggnader som bas för sin beskjutning mot israelerna när de blivit ombedda, men att de i flera fall har struntat i Gazabornas vädjan och därmed utsatt dem för livsfara genom att de har hamnat i skottlinjen.

Användningen av mänskliga sköldar är förbjuden enligt artikel 51(7) i Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll I : ” Civilbefolknings eller civilas närvaro eller förflyttningar får inte användas för att skydda militära mål från anfall eller för att skydda militära operationer”. Elisabeth Löfgrenpressekreterare

Read Full Post »