Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘återvinningskommun’

Idag var jag på studiebesök på lilla Nyby i Eskilstuna för att titta på den berömda optiska sopsorteringen. Lilla Nyby är en återvinningsanläggning i världsklass. Eskilstunas stolthet. Eskilstuna har fått utmärkelsenÅrets Återvinningskommun i Sverige. Som första återvinningsbolag i hela EU har Eskilstuna Energi och Miljö AB infört optisk färgsortering av sex fraktioner – en unik och innovativ återvinningsmodell för hushållsavfall. Invånarna i Eskilstuna har på otroligt kort tid  ändrat sitt beteende och  på ett föredömligt sätt källsorterar sitt hushållsavfall nästintill perfekt.

Titta på invigningen på färgsorteringsanläggningen här.

Färgsortering är ett relativt nytt system i Eskilstuna. Fördelarna är många både för hushållen och miljön. Med det nya sorteringssystemet är det lättare att återvinna förpackningar som förut hamnade i en och samma påse, brännbart.  Matavfallet blir till biogas som går till kommunens bussar.

Systemet finns endast för småhus och villor i dagsläget, lägenheterna sorterar i olika kärl direkt i huset, men soporna sorteras enligt samma princip på soptippen. Det är jätteviktigt att komma ihåg att man sorterar rätt och att man gör en dubbelknut på soppåsen så att den inte går upp och det hamnar löst skräp på bandet, eftersom maskinen endast kan läsa av färgerna på påsen.

I längdenblir det mycket bättre för miljön om vi minskar mängden sopor och inte minst matsvinnet. Man ska komma ihåg att det krävs mycket mer energi för att producera mat än vad det produceras biogas från matavfallet. Man ska inte handla mer mat än vad man behöver. Det är inte bara bra för miljön utan även för hushållet och dess ekonomi. Det är viktigt att tänka på vad och hur man konsumerar för att därigenom kunna minska både halten av farliga ämnen i avfallet och mängden avfall.

Varje år genererar varje person ca 510 kilo avfall — den siffran går att ändra med motivation och kunskap. Som konsument har man den största makten.

Read Full Post »