Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arvsrätt’

En ny doktorsavhandling propagerar för att sharialagar ska kunna tillämpas vid arvsskiften i Sverige om den döde antas önskat detta lyder  titeln på en debatt artikel i Svd skriven av journalisten Dilsa Demirbag-sten. I den omtalade avhandlingen utforskar författaren  huruvida sharialagar kan inkorporeras i det svenska rättssystemet. Avhandlingens författare kommer fram till den ”uppenbara” slutsatsen att det bör gå.

Hur är det nu tänkt att det ska ske. Skall tillämpning av Sharia lagarna baseras på ett antagande? Vem ska anta och hur ska det antas? Och är det rätt anta? Måste man har varit muslim länge, eller räcker det med att man konverterat ganska nyss och menat sig ha funnit sin nya religiösa gemenskap? eller var det kulturell gemenskap det handlade om? då är det illa för mig då jag har -rättare sagt haft- eller ska man vara ärlig fortfarande innehar en liten del- arabisk kultur som är rotad i den muslimska religionen.

Borde det inte vara bättre att skrivaett testamente om man vill fördela sin kvarlåtenskap som man själv önskar. Det kan man tycka, men ”problemet” är att lagen ger bröstarvingar rätt att erhålla sin laglott (hälften av arvslotten). eller så kan man låta efterlevande arvingar fördela kvarlåtenskapen i enlighet med Sharia lagarna.  Det innebär att dottern ger frivilligt av hennes del till hennes bror för att följa Sharia lagarna och sin faders eller moders önskemål. Rädslan för att detta inte kommer att ske eftersom tjejen kommer att behålla vad de svenska lagarna ger henne rätt till, vill man påtvinga Sharia lagarna på henne.

Enligt islamisk arvsrätt ska till exempel en dotter få hälften så mycket av tillgångarna som en son. Ett barn fött av en ogift mor får inte alls ärva fadern.

I ett tidigare inlägg i Expressen beskriver Dilsa mycket bättre vad avhandlingen egentligen handlar om.

”För att lösa den konflikt som kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt och svensk rätt, och liknande ’kulturkrockar’ på det rättsliga planet, försvarar Mosa Sayed en mångkulturell utgångspunkt. Denna innebär att svenska domstolar och myndigheter i största utsträckning bör respektera och tillmäta arvlåtarens och arvingarnas kulturella tillhörighet betydelse vid tillämpningen av de aktuella principerna. Det rättsliga erkännandet av den kulturella tillhörigheten, som den mångkulturella utgångspunkten innebär, bör i vissa fall kunna leda till att arv delas med olika lotter beroende på om arvingarna är män eller kvinnor.” Pressmeddelandet  som publicerades på Uppsala universitets hemsida (togs bort)

Se också UNT.se för mer information.

Idag publicerade på Svd:s nätupplaga en replik till Dilsas debattartikel som försvarar avhandlingen, skriven av en kollega till författaren.

Det kommer en tid när vi  måste dra våra huvud ur sanden och börja försvara liberalismen mot ideologier som förespråkar legaliserad diskriminering av andra människor,  i synnerhet kvinnor och barn. Liberalism strider för våran rätt att behandlas som individer, med rättigheter som beror på att jag och du är just människa och medborgare. Mångkulturalism har förvandlats till ett redskap i kriget mot liberalism och våra värdegrunder, med utnyttjande av liberalismen.

Det är välkommet att invandrarnas kulturer tillför något till den svenska kulturen, men det ska aldrig någonsin tillåtas att stanna eller stoppa dess framsteg . Jag är rädd att politikernas försiktighet [läs feghet] driver man medborgarna i armarna på Sverigedemokraterna och deras hårdbarkade efterföljare.
SVD1 SVD2 SVD3 SVD4 SVD5 SVD6 SVD7 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 Dagen1 Dagen2 Dagen3Dagen4 Dagen5 Dagen6 Dagen7 SVD8 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 DN7 Dagen8 SVD9 Dagen9

Read Full Post »