Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetssökande’

Arbetslösheten är ett av de största problemen i vår tid. Idag finns hundratusentals människor som vill arbeta, men inte får.  Enligt en utredning som utfördes 2006 tillsätts över 90 % av de nytillsatta platserna utan Arbetsförmedlingens direkta medverkan.

En fungerande arbetsförmedling är viktig för att arbetslösa snabbt ska hitta ett jobb som passar dem. Centerpartiet vill att det ska finnas privata arbetsförmedlingar och att arbetsförmedlare ska kunna få en bonus när de förmedlar jobb.

Centerpartiet sätter individen i centrum. Därför vill vi införa en jobbpeng som följer den arbetssökande. De som bedöms ha större behov ska få en större peng. Pengarna kommer att betalas ut stegvis, en del när den arbetssökande har fått ett jobb och en del när denne haft sitt arbete i ett år. Detta för att ha huvudfokus på långvariga arbeten.  Då enda sättet att tjäna pengar i vårt system är att förmedla jobb. Den som inte förmedlar tillräckligt många jobb får helt enkelt inga pengar. Genom en sådan reform kan vi få betydligt bättre fart på förmedlingen av jobb än idag.

En mångfald av olika fristående aktörer gynnar de arbetssökande. Det kan handla om både kommersiella och ideella aktörer, såsom fackföreningar, utbildningsföretag eller bemanningsföretag. Med privata arbetsförmedlare skapas möjligheter för specialisering för att möta olika människors behov. Någon skaffar sig kompetens och bygger upp nätverk som passar långtidsarbetslösa. En annan blir specialist på ungdomars situation och behov.

Den offentliga arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis att spela en betydande roll. Arbetsförmedlingen är en myndighet och bör få i uppgift att bedöma ersättningar och jobbpengens storlek, betala för de tjänster som de arbetssökande väljer, upphandla tjänster och kontrollera de privata aktörernas kvalitet. På så sätt skiljer vi helt mellan myndighetsutövningen och förmedlingen.

Media: Folket

Read Full Post »