Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetslöshet’

Idag skriver docenten i nationalekonomi Per Skedinger på SvD Brännpunkt:

”Sveriges höga minimilöner, starka skydd för tillsvidareanställningar och avsaknad av lärlingssystem talar sammantaget för att vårt utgångsläge för att bekämpa ungdomsarbetslösheten knappast är gott, såvida vi inte är beredda att göra genomgripande förändringar av arbetsmarknadens institutioner.”

TCO försvarar arbetarnas rätt på bekostnad av ungdomars och LO har gjort allt för att försvåra för ungdomar att få jobb. Och S lyder då LO är den stora bidragsgivaren och som sådan har stor makt över agendan.  Fortsätt de så, blir det omöjligt för de som har jobb att behålla dem. Företagen flyr. Kapitalet flyr.

Saken blir bättre av att LO ljuger och fabricerar eller stoppar forskning när den visar en för dem obehaglig sanning som kräver att be handlar och kanske öppna arbetsmarknaden för ickefrälsta. Det skrämmer dem. Det visar också att de tror inte på deras medlemmar.  Att de har så mycket erfarenheter och kunskaper att de är attraktiva på marknaden.

Bloggat. Magnus Andersson, Rolf Eriksson, Per Ankersjö

Annonser

Read Full Post »

Facket förklarar krig mot allt som håller den svenska arbetsmarknaden levande. Den svenska arbetsmarknaden har varit sjuk länge nu och fortsätter nog en god bit till om LO  mfl har en säg. För mig är det främmande att se något som inte fungerar som det ska och låtsas som ingenting. Man ska ändå försöka lösa problemen på bästa möjliga sätt. De är ju alltid bättre att försöka göra något än att bara sitta och titta medans situation blir bara sämre och sämre. LO m fl  vägrar medicinera den sjuka, istället vill de dra ut sladden på respiratoren, för det är just det som bemanningsföretagen har fått som roll, tilldelat efter omständigheterna. Eftersom de tycker att medicinen smakar blä, vill de hellre friskförklara den döende och skicka den hem än att ta det svåra beslutet.

Sedan tycker att det är förunderligt att folk förväntar sig att arbetsmarknaden ska vara statisk. att den inte ska följa trenderna och utvecklingen. Förändringen sker i allt runtomkring oss. Och det har vi lärt oss acceptera. Vissa av oss har  även gått ännu längre och lärt sig att använda förändringen till deras fördel. Varför kan vi inte göra det här? Om allt förändras, är det väl självklart att även arbetsmarknaden gör det och att reglerna ska anpassa efter det.

Se Annies inslag i ämnet

Läs även Ingrid lundqvist, Magnus Andersson, Annie Johansson, Edvin Alam

Read Full Post »

Medans nuvarande regering jobbar på att minska utanförskapet, strävar oppositionen för att cementera det.

Alliasen har konsekvent arbetat för att sänka tröskeln till arbetsmarknaden. Regeringens politik har fått positiva effekter på sysselsättningen. Anställning av unga skall uppmuntras, företagsklimatet förbättras, rörligheten på marknaden ökas, samhällsansvaret betonas.

Det ska löna sig att arbeta.

Read Full Post »

välfärd handlar inte bara om bra skolor, snabb och professionell vård, bidrag

Känslan av att stå på egna ben och vara behövd är central för människan. Arbete ökar känslan av självrespekt, och ökar självförtroendet. Sysselsättningen bekräftar kompetensen och utvecklar samt uppmanar till egenutveckling av kompetensen.

Det är krasst att många känner sig obehövliga, odugliga och oförmögna. När meningsfull sysselsättning saknas uppstår en känsla av värelöshet.

arbetslöshetens effekter på samhället är skrämmande.Sverige är nu på väg mot tvåsiffrig arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten stiger snabbare än någonsin eller någonannanstans.
Förlusten av arbete slår hårt mot självkänslan. Det är inte förlusten av en inkomst som är central i detta hänseende. Konstigt nog får man mindre gjort i fritiden. Energin, viljan och lusten undermineras och i värsta fall försvinner helt.

Arbetslösa som känner vanmakt kommer skylla deras misöde på regeringen och luras av ledare som lovar bättre vardag.

Sverige behöver alla typer av människor i arbete. De högproduktiva, överkompetenta, lågproduktiva och lagom kompetenta. Alla behövs för att vi ska komma ur krisen.

Ungdomsarbetslösheten är dock ett problem aom endast kan lösas med strukturella förändringar. Fler samhällsaktörer måste ta sitt ansvar på allvar. En del av ansvaret ligger på ungdomarna själva. De måste öka sin konkurenskraft genom att visa att de är livsviktiga för företagen. De flesta företag söker initiativrika, självgående, duktiga och effektiva medarbetare. Produktion sker inte längre på löpande band.

Arbetsmarknaden har förändrats, arbetskraften måste hålla sig uppdaterad och erbjuda den kunskapen och de egenskaper som företagen är intresserade av.

Den nya generationen arbetskraft är illojala, vill gärna röra på sig och vill ha individuella löner. Facken måste hänga med istället för att stoppa förändringen. Kanske vara med som förhandlingspartner vid de individuella lönesamtet, hjälpa arbetstagaren att få bästa möjliga lönen + förmåner.

Läs debattartikeln ”avtala de ungas löner lokalt” i DI, onsdagen 30 sep 2009.

Read Full Post »

« Newer Posts