Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetsgivaravgifter’

Medan Centerpartiet vill fortsätta att sänka arbetsgivaravgifterna och kostnaderna för att anställa, sänka momsen inom tjänstesektorn och införa avstampsjobb för unga med en lägre ingångslön under det första året vill Vänsterpartierna höjer kostnaderna för att anställa unga. Vänsterpartiernas förslag innebär en fördubbling av arbetsgivaravgiften och kommer att leda till att unga förlorar jobbet.

Hur kan man gå till val på att göra unga människor dubbelt så dyra att ha anställda? Hur kan en straffskatt på att anställa ungdomar bidra till att minska ungdomsarbetslösheten? Förslaget innebär en skattechock för både den privata och offentlig sektor.

Bara i Södermanlands län  där jag kandiderar till Riksdagen drygt 21 000 unga människor få svårt att behålla jobbet och ännu svårare att hitta ett nytt. För Södermanlandsläns kommuner och företag skulle kostnaden öka med 472 miljoner kronor. Det är en enorm kostnadsökning för företag och kommuner som är duktiga på att anställa unga.

För branscher som anställer många unga blir den nya ungdomsskatten ett dråpslag. Detaljhandeln sysselsätter nästan 130 000 ungdomar på hel- eller deltid och hotell och restauranger över 90 000 ungdomar. Resultatet blir högre matpriser, dyrare luncher och fler arbetslösa unga.

Jag kan avge ett löfte att istället för att försvåra för unga människor att få jobb kommer jag att göra allt för att minska ungdomsarbetslösheten och göra det fördelaktigt att välja att anställa ungdomar som oftast saknar arbetslivserfarenheter.

Media
AftonbladetDIMetroSVT Rapport,

Read Full Post »

De rödgröna talade länge om att de är det nya företagarpartiet och att de har äntligen förstått hur viktigt det är med företag och företagande. De även lovade att  sänka arbetsgivaravgifterna, för att senare visa att det är samma gamla politik och de har inte lärt sig något över huvudtaget.

Och det är inte bara företagen utan även ungdomarna som är förlorarna den här gången.

De rödgröna påstår att de vill sänka arbetsgivaravgifterna på lönesummor upp till 900 000 kronor. Sänkningen ska ske i två steg, med två procent första året och ytterligare fyra procent 2012.samtidigt  som de planerar att höja arbetsgivaravgifterna för företag som anställer ungdomar. Genom att flytta runt arbetsgivaravgifterna på det här sättet. Resultatet= en skatteskärpning.

Beräkningarna på hur många nya jobb som skulle skapas av de rödgrönas politik med hjälp av  sänkningen av arbetsgivaravgiften skulle enligt den beräkningen leda till 6 000 nya jobb.Låt oss använda samma beräkningssätt som de rödgröna så skulle det netto handla om 8000 förlorade jobb 2011 och drygt 3000 förlorade jobb 2012. De rödgröna använder falsk marknadsföring. Den politik som de  marknadsför som en sänkning av arbetsgivaravgiften som leder till nya jobb är i själva verket en politik med höjda arbetsgivaravgifter som leder till färre jobb.


Läs: Johan Petterson, Per Ankersjö, Magnus Andersson
– – –
Andra bloggar om ,

Read Full Post »