Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetsförmedlingen’

Arbetsförmedlingen har traditionellt varit inriktad på att ge service till stora arbetsgivare och offentlig sektor. Arbetsmarknaden idag är dock mer mångfasetterad, vilket har bidragit till svårigheter för myndigheten. Det krävs en nystart som främjar en modern arbetsförmedlarroll. Vi vet att företagens rekryteringsbehov har ändrats mycket sedan Arbetsförmedlingen bildades. Fler privata och specialiserade aktörer skulle göra den offentligt finansierade arbetsförmedlingen betydligt mer effektiv och förbättra matchningen.

Centerpartiet vill:

– Inrätta ett regionalt pilotprojekt där den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts

– Införa en jobbpeng så att den arbetslösa kan välja sin egen specialiserade

arbetsförmedlare

– Ge en jobbförmedlingsbonus till de olika arbetsförmedlingarna som förmedlar arbeten

Read Full Post »

Jag var inte särskilt förtjust i jobbcoacherna och anledningen var att arbetsförmedlingen hade ingen koll. Men nu har de granskat jobbcoachernas arbete.

Sköts uppdragen enligt avtalen? Blir det resultat?

Enligt arbetsförmedlingen sköts verksamheten i enlighet med avtalet.  Det är väl bra att det gick bra. Det tog ett tag men nu har de koll.

Men hur ser resultatet ut så här långt?  Arbetsförmedlingen konstaterar att de arbetssökande till övervägande del mycket nöjda med coachernas stöd. 40 000 arbetssökande har fått stöd via jobbcoacher. Och coacherna har i hög grad ökat chanserna att få arbete anser fler än hälften av de arbetssökande. Efter avslutad coachning så visar det sig nu att 24 procent fått arbete 14 dagar. På Arbetsförmedlingens hemsida finns mer information.

Jag vill påminna om att facket har haft kritiska synpunkter på både den snabba rekryteringen och den korta utbildningen på jobbcoacherna. Deras kritik baserades på rädslan för en ”degradering” av yrkesrollen. Thomas Fager, ordförande för ST på Arbetsförmedlingen, hade hellre sett att pengar kom in till facket för att  rekrytera fler arbetsförmedlare. Så egentligen det han är arg för det är att facket inte fick en del av pengarna.

Hur som helst, och oavsett vad vi tyckt från början och vad vi tycker nu så är resultaten som visas på arbetsförmedlingens sida  positiva och bådar gott inför framtiden.Verksamheten med jobbcoacher har ju pågått endast sedan augusti förra året.

Read Full Post »