Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetsförmedling’

Arbetslösheten är ett av de största problemen i vår tid. Idag finns hundratusentals människor som vill arbeta, men inte får.  Enligt en utredning som utfördes 2006 tillsätts över 90 % av de nytillsatta platserna utan Arbetsförmedlingens direkta medverkan.

En fungerande arbetsförmedling är viktig för att arbetslösa snabbt ska hitta ett jobb som passar dem. Centerpartiet vill att det ska finnas privata arbetsförmedlingar och att arbetsförmedlare ska kunna få en bonus när de förmedlar jobb.

Centerpartiet sätter individen i centrum. Därför vill vi införa en jobbpeng som följer den arbetssökande. De som bedöms ha större behov ska få en större peng. Pengarna kommer att betalas ut stegvis, en del när den arbetssökande har fått ett jobb och en del när denne haft sitt arbete i ett år. Detta för att ha huvudfokus på långvariga arbeten.  Då enda sättet att tjäna pengar i vårt system är att förmedla jobb. Den som inte förmedlar tillräckligt många jobb får helt enkelt inga pengar. Genom en sådan reform kan vi få betydligt bättre fart på förmedlingen av jobb än idag.

En mångfald av olika fristående aktörer gynnar de arbetssökande. Det kan handla om både kommersiella och ideella aktörer, såsom fackföreningar, utbildningsföretag eller bemanningsföretag. Med privata arbetsförmedlare skapas möjligheter för specialisering för att möta olika människors behov. Någon skaffar sig kompetens och bygger upp nätverk som passar långtidsarbetslösa. En annan blir specialist på ungdomars situation och behov.

Den offentliga arbetsförmedlingen kommer även fortsättningsvis att spela en betydande roll. Arbetsförmedlingen är en myndighet och bör få i uppgift att bedöma ersättningar och jobbpengens storlek, betala för de tjänster som de arbetssökande väljer, upphandla tjänster och kontrollera de privata aktörernas kvalitet. På så sätt skiljer vi helt mellan myndighetsutövningen och förmedlingen.

Media: Folket

Read Full Post »

Kan någon säga mig varför bolagen är så tveksamma inför att ta emot praktikanter. Arbetsgivarna tverkar inför att  ta emot arbetskraft trots att det görs utan någon kostnad. Jag vet att ta emot praktikanten kan innebära mycket jobb från arbetsgivarens sida.  Men det kan också vara en resur, en extra tillgång. 

Problemet är , tror jag, att vissa praktikanter vill inte ens jobba, de visar inget engagemang och är mer som en börda. Arbetsgivaren som har haft en sådan erfarenhet funderar länge innan han gör om det.

En praktikplats kan göra mycket för den arbetssökande. Den ger förutom ren erfarenhet, ett nytt nätverk. Den ska givetvis inte användas som ett alternativ för löneanställd.

Det påstås att allt fler arbetsgivare använder praktikanter och bidragsanställda som vanlig arbetskraft. Medans vi vet att i Eskilstuna går det inte att få en praktik plats. Jag är själv företagare och sitter i Företagarnas styrelse och vet hur arbetsgivarna (åtminstone i mindre företag) resonerar. Det kan hända att en praktikant används istället för löneanställd, men för många soloföretag som inte törs ta steget till anställning är detta ett sätt att prova och många gånger växer företaget, får större uppdrag och praktikanten behåller jobbet och blir en löneanställd.

Många andra vågar starta eget för att de vet att under den första tiden kan de få stöd och hjälp från arbetsförmedling i formav praktikanter, löne bidrag. Dessa företag kommer inte att stänga igen när dessa återgärder inte kvarstår utan kommer självklart att anställa.

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att följa upp och erbjuda stöd till både parter. De behöver också  få bättre kontakt med företagen för att veta vilka behov dessa företag har och erbjuda hjälp innan företagen själva förstår det. Det vore något, eller hur?

Read Full Post »