Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘amnesty’

Amnesty rapporterar:

Iran är det land i världen som, efter Kina, som verkställer flest dödsdomar. Förra året avrättades minst 388 personer, bland dem många som dömts för politiska  ”brott” och  fem ungdomar som var under 18 år då de dömdes till döden. En man stenades till döds för att han haft en utomäktenskaplig relation. Det finns ingen officiell statistik över antalet avrättningar i Iran men inget tyder på att avrättningstakten skulle ha minskat i år. Hittills i år har minst 80 personer avrättats.
De senaste veckorna har minst 45 afghanska fångar har avrättats. Det finns uppskattningsvis en miljon afghaner i Iran som flytt undan kriget i Afghanistan. Iranska fängelsemyndigheter uppger att drygt 4 000 afghaner sitter i fängelse i Iran, merparten av dessa, 3 000, är dömda till döden de flesta för narkotikabrott.
Avrättningarna i Iran fortsätter i en förfärande takt. I lördags avrättades sex män för narkotikabrott. Dagen efter hängdes fem politiska aktivister, fyra män och en kvinna, i Evinfängelset i Teheran. samtliga hade dömts till döden för för ”fiendskap mot Gud” – Moharebeh. Iranska fångar hålls isolerade och tvingas ofta erkänna brott under tortyr. Amnesty kräver att Iran sätter stopp för alla avrättningar, som ett första steg mot att avskaffa dödsstraffet.
Minst tre av de fem som avrättades i söndags hade torterats. Mehdi Eslamian blev slagen och piskad för att tvingas erkänna. Farzad Kamanger, som var lärare, greps i maj 2006. han fick inte ha någon kontakt med sin familj förrän efter sju månader. I april 2008 publicerades ett brev på internet där han berättade om den behandling han utsattes för i fängelset. Han piskades, hölls i en iskall cell och fångvaktarna spelade ”fotboll” med hans kropp, de stod i en ring och knuffade honom mellan sig samtidigt som han misshandlades.”
Dödsstraff är oacceptabelt. Jag fördömer dödsstraff. Jag fördömer avrättningarna. Jag vänder mig konsekvent mot dödsstraff varhelst det uppträder. Dödsstraff skall bekämpas med större kraft och skyndsamt. Vi kan inte och får inte tro att vi inte kan göra något när minderåriga avrättas. Dödsstraff utdöms I Iran för många olika brott. Oppositionell politisk verksamhet räknas i Iran som ett av dessa. Övervåld, fängslanden och dödsstraff är en realitet för dem som kräver demokrati och mänskliga rättigheter i Iran. Iran är det land i världen efter Kina som avrättar flest personer. Kampen mot dödsstraff har varit framgångsrik i Europa men den forsätter i länder som Vitryssland och Kina. Kampen mot dödstraff är universiell och jag är tacksam att så många deltar i detta arbete, och jag välkomnar demonkratiska manifestationer som tagit plats i Stockholm såväl som på andra håll i världen under alla dessa dagar. Kampen mot dödsstraff måste inte bara fortgå utan accelerera med större kraft.
[den 13 maj 2010 :En demonstration mot dödsstraff urartade utanför Irans ambassad på Lidingö ]
(Bildkälla: Qx)
Media: SvD, DN, DN#1,  Sydsvenskan,
Annonser

Read Full Post »

I det senaste utskicket från Amnesty erättas om en sak som inte egentligen har något med Amnesty att göra.

4. SVERIGE: Kvotering till styrelser blir en valfråga
De rödgröna partierna vill ha kvotering till svenska bolagsstyrelser medan alliansen än så länge är negativa till förslaget. De rödgröna planerar att driva frågan i årets valrörelse och vill lagstifta om kvotering liknande den lag som finns i Norge. I Norge ska en styrelse med fler än 10 ledamöter innehålla minst 40% av vardera könet. Frågan om en svensk lagstiftning ang. kvotering har under förra mandatperioden föreslagits och frågan har därför redan varit ute på remiss. Huruvida denna lag går igenom får vi se efter kommande val.
Läs mer här:
Förutom att det länkas till två tvåveckors gamla artiklar i DN så har inte ämnet något med vad Amnesty jobbar för. Trots att denna fråga är en samhällsfråga är den en politisk fråga i allra högsta grad. Så varför väljer Amnesty att börja med opinionbildningen  i år? eller kanske har det hänt förut?

På deras hemsida står det att de arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner.

Och det ges  exempel på frågor som Amnesty International arbetar för:

– rätten till åsikts- och yttrandefrihet

– ett avskaffande av tortyr och dödsstraff

– rätten att inte bli diskriminerad, till exempel på grund av politisk eller religiös åskådning, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning

– att stoppa våld mot kvinnor

– flyktingars och migranters rättigheter

– rätten för de mest marginaliserade att få sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter tillgodosedda

Mina frågor är: är kvotering vägen till jämställdhet? Vill kvinnor blir inkvoterade? är det diskriminering som stoppar kvinnor från att sitta i styrelser? Är Amnesty den mest kvalificerade organ att ta tag i frågan? Varför tog de inte i det tidigare?

Av egen erfarenhet kan jag säga att kvinnor söker sig inte till styrelse och många tackar nej när de får en förfrågan. Vill vi se fler kvinnor ta plats i styrelser och får lika lön som mannen och i högre befattningen så ska vi coacha kvinnan till att veta sitt eget värde och sin egen kompetens. Hon ska bättre självkänsla och större självkännedom. Hon ska ha självförtroende och driv. Hon ska förstå att man måste prata lön och att man måste våga ta plats. Vi har ett ansvar för nästa generations kvinnor.

De flesta kvinnor vill komma in på egna meriter och det vill jag med. Jag kan så mycket och jag kan tillföra företaget massor. Kan de inte se det så är det deras förlust. Men tro inte att jag kommer att sitta på min stjärt och vänta . Nej nej jag har viktigare saker att göra än att bry mig om bolagsägare som inte följer utvecklingen och inte fattar att mångfald är A och O för att nå framgång. Framtiden kommer att vara tuff och endast de som tänker rätt och agerar fort kommer att ha plats kvar.
Read Full Post »

PRESSNOTIS FRÅN AMNESTY TORSDAGEN DEN 8 JANUARI

Civilbefolkningen utnyttjas i den militära taktiken Både israeliska militären och väpnade palestinska grupper utsätter befolkningen i Gaza för livsfara bland annat genom att utnyttja civila palestinier som mänskliga sköldar, säger Amnesty i ett uttalande.

– Våra källor i Gaza berättar att israeliska soldater har gått in i palestinska hem, tvingat familjen att stanna kvar på nedervåningen och själva använt övriga delar av huset som en bas för militära operationer och för att placera krypskyttar. Detta ökar självklart riskerna för de palestinska familjer som drabbas, i praktiken används de som mänskliga sköldar, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning. Både israeliska soldater och väpnade palestinier beskjuter varandra i närheten av palestinska bostäder, vilket utsätter civila för fara. Israeliska styrkor har bombat bostäder och andra byggnader under förevändning att det tidigare har förekommit palestinsk skottlossning från dessa hus. Den israeliska armén är dock mycket medveten om att palestinska skyttar brukar lämna området så snart skottlossningen har upphört vilket innebär att israelernas vedergällningsattacker drabbar civilbefolkningen inte de väpande palestinierna.

– Att striderna pågår mitt bland civilbefolkningen är oacceptabelt och att civila byggnader används som militära mål är olagligt. Denna militära taktik visar att ingen av sidorna i konflikten respekterar regeln om att civila ska skyddas i en väpnad konflikt. Det understryker behovet av en oberoende undersökning av dessa anklagelser som kan utgöra krigsförbrytelser.Efter den israeliska granatattacken mot FN-skolan i flyktinglägret Jabaliya i tisdags hävdade representanter för den israeliska regeringen att skolan angreps för att det hade förekommit skottlossning från den platsen, denna uppgift har dock ifrågasatts. Klart är att attacken som dödade 40 palestinier, varav flera barn, och skadade minst 50 var en oproportionerlig attack mot ett civilt mål. Taktiken att använda palestinska hem som bas för militära operationer har ofta använts av den israeliska militären under de senaste åtta åren både i Gaza och på Västbanken. Ibland har även civila palestinier använts som mänskliga sköldar och under vapenhot tvingats att gå framför israeliska soldater in i byggnader där det förekommit skottlossning.Även palestinska väpnade grupper har använt civila som sköldar. Palestinska familjer har visserligen berättat att palestinska skyttar ibland har gått med på att inte använda civila byggnader som bas för sin beskjutning mot israelerna när de blivit ombedda, men att de i flera fall har struntat i Gazabornas vädjan och därmed utsatt dem för livsfara genom att de har hamnat i skottlinjen.

Användningen av mänskliga sköldar är förbjuden enligt artikel 51(7) i Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll I : ” Civilbefolknings eller civilas närvaro eller förflyttningar får inte användas för att skydda militära mål från anfall eller för att skydda militära operationer”. Elisabeth Löfgrenpressekreterare

Read Full Post »