Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘äldreomsorg’

Det är glädjande att det blir en förändring, trots att (S) politiker skyllde på andra. Men nu gör de något och det är det som är viktigast. Även om det är synd att man känner sig tvungen att gå till media innan man blir lyssnad till.

Att man behandlar äldre människor på det här sättet är för mig sannerligen främmande. För mig är äldre människor en stor resurs. Där finns kunskap och erfarenhet, där lagras livets visdom.

Regeringen har föreslagit i en lagrådsremiss en rad åtgärder för att utveckla äldreomsorgen, bland annat utökade möjligheter till valfri hemtjänst.

Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.
Vi vill utveckla äldreomsorgen och förverkliga visionen om Sverige som världens bästa land att åldras i. Äldre ska mötas med respekt och tilltro. Pensionärer har rätt att själva bestämma om sina liv.Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder med god tillgänglighet och service.

Det handlar inte bara om att få bo ihop, utan också att bli respekterad och behandlad med värdighet. Att få bestämma över sitt eget liv och vad man får äta och dricka och göra. Jag , bara för att man äldre har man inte blivit mindre människa. Mänskliga rättigheter gäller oavsett åldern. De äldre ska i större utsträckning få vara med och bestämma om när och hur hemtjänsten ska ges, vilket är mycket positivt.

Det har  föreslagits även en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund som ska genomsyra arbetet i äldreomsorgen.

Värdegrunden innebär att äldreomsorgens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.En sådan värdegrund i verksamheten ska tydliggöra olika aspekter såsom integritet i till exempel privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Tydligen har vi kommit till den punkten att vi behöver instifta lagar för att behandlas med respekt. Fy, vi borde skämmas!

Media: E-kuriren, E-kuriren#1, Ekuriren#2,

Read Full Post »

Gud vad trött jag blir av stelbenta byråkratregler. Den här gången hindrar de äldre par  från att fortsätta leva tillsammans, när den ena av makarna behöver komma till ett äldreboende. Både makarna Arne och Gunnel  Kojefors och  makarna Sune och Alice Gunnlev får inte fortsätta sitt liv tillsammans, med mindre än att de flyttar långt från hemorten. . Det är naturligtvis inte värdigt. Och det är hög tid att ändra på detta.

Äldre är stora tillgångar i vårt samhälle. De måste behandlas med värdighet och vördnad. Vårt samhälle måste  vara behjälpligt och anpassat för de äldre.

Med ett långt och verksamt liv bakom sig borde äldre personer ses som viktiga resurser i samhället – som stöd och förebilder i släkten och i lokalsamhället. Men det är inte så idag. Tyvärr. I Sverige präglas åldrandet i Sverige ofta av nedsättande attityder och minskande inflytande över sitt eget liv. Centerpartiet vill istället öka de äldres självbestämmande och, där så är nödvändigt, de anhörigas inflytande. Äldre måste också betraktas som myndiga medborgare med möjlighet att påverka och välja sin omsorg efter egna behov och önskemål.

Valfrihet för äldre måste finnas såväl i arbetslivet som i boendet. Utgångspunkten är ökad makt över det egna livet. Centerpartiet vill underlätta byggandet av särskilda boenden och anpassade seniorboenden. Äldre människor ska kunna bo och få individuellt anpassad service till en överkomlig kostnad.

Äldre människor måste få rätt att själva forma sina liv. Det är nödvändigt att vi lyfter frågor om äldres livskvalitet. Äldreomsorg kan inte bara handla om en trygg omvårdnad för sjukliga äldre. Det måste också finnas utrymme för att fortsätta leva sitt liv med egna vanor, efter egna önskemål och med sin älskling.

Alliansen har tidigare uppmärksammat den här bristen och vi kommer naturligtvis att arbeta för att en värdighetsgaranti ska införas.

Media:DN, Ab, Ab#1, Ab#2,Ab#3

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Read Full Post »