Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘2010’

Valet 2010

Nu är det snart val.Vi ska ta januari månaden för att fundera över hur hur vi alla kan bli bättre på att nå ut och samtala med väljarna/folket.  Och på hur vi ska förmedla vad vi står för, vad vi ska göra och hur vår vision för Sverige ser ut.

Vi måste stanna upp och fundera hur vi kan förbättra oss och utveckla Centerpartiet.

Vi måste återfå väljarnas förtroende för att fortsätta leda, förverkliga våra idéer och göra Sverige konkurrenskraftig och världsledande. Vi har under dessa år som vi har varit med att leda satt igång en process. Att bryta utanförskapet. Att förändra samhällslivet. Att öka antalet företag och entreprenörer. Att hjälpa människor att leva på sin egen lön.

Debatten handlar fortfarande – pga senaste krisen- om jobben och den höga arbetslösheten, inte minst bland ungdomar.

Först måste vi förstå att vi har en given plats i politiken. Vi behövs.Vi är skyldiga våra väljare att stå starka när vinden blåser. Att inte förlora fotfäste. Att inte tappa kompassen. Att segla vidare mot målet.

Read Full Post »

2009 var inte ett bra år för många av oss. Många är glada att året är snart över. Inte heller för mig var det ett bra år. Det kändes tungt på något sätt kanske för att jag kände med andra som inte fick det så bra under det snart gångna året.

Jag kan glädjas åt att jag och min familj fortfarande är i god hälsa. Själv blev jag lite tjockare under året. har bara mig själv att skylla. Ni kan ana vad mitt nyårslöfte kommer att vara. Det kommer att vara ett kollektivt löfte och vi har lovat att hjälpa varann. Vi får se hur länge detta håller.

Jag har både startat och sålt företag, vunnit och förlorat vänner, lyckats och misslyckats med egna projekt. Men sådant händer varje år. Så varför dessa dystra minnen? Det är inte bara finanskrisen att beskylla. Jag tror att precis som övriga folket, jag hade större förväntningar på Alliansen. på något sätt under det senaste året har Alfreds spenat uteblivit. Energin blåste ur bublan. Det värsta är att alla är rädda för att vara självkritiska. Det måste vi tillåta oss att vara. Vi måste också reflektera över det som hänt och erkänna att vi handlat fel som med kärnkraftsfrågan. Vi är inte Gudar. Vi gör fel. Endast de som erkänner sin obetydelse i det större sammanhanget förtjänar respekt. Det är när vi jobbar tillsammans mot nobla mål som vi är starka som en beldozer eller som Alfred i det tecknade serien. Jag hoppas att nästa år blir självrannsakans år. Det året som vi tillåts vara oss själva. Det året som vi lär oss samarbeta. För en bättre Sverige. Vår Sverige. Allas Sverige.

Read Full Post »

Det finns alltid en gestaltningskonkurrens mellan partierna. I valet 2006 handlade till exempel om arbetslösheten och utanförskap. Man kan både notera hur den frågan lyftes upp, men också hur den gestaltades. ’Det går bra för Sverige och alla ska med’ kontra ’Sverige präglas av utanförskap som kan och ska brytas’.Valet 2010 kommer att kretsa mycket kring ekonomi och sysselsättning.Inget parti drev fullt ut en professionell valkampanj under förra valrörelsen. Sverige har en av de valrörelser i Europa som är mest media styrd. Makten hos medierna ligger i redigeringsmakten. Det är därför viktigt att man är först med tolkningen av det som hänt och vad som skall hända. Medialiseringen är en trend som fortsätter. Det är något att på allvar.Det är bara att konstatera att det sker en snabb medieutveckling med sajter och debattsidor. Nätet kan dock inte mobilisera de icke-politiskt intresserade. Renodlade partisajter får inte det önskade inflytandet. Man får kombinera med andra sätt att synas på nätet och i traditionella medier. Samtal med väljarna har alltid varit viktigt, men blir även mer central. Folket har nämligen blivit alltmer fragmenterat. Väljarna ser olika saker, de har inte samma mediebild.

Många partier har en struktur som inte följer var väljarna finns. Det är fortfarande väljarnas verklighetsbild som avgör. Vad har väljarna för syn på orsakssambanden? Väljarna vill ha partier som är i rörelse, som uttrycker nyfikenhet, som uppsöker nya samhällsproblem. Det handlar om vilka partier som ser på samhällsproblemen som väljarna ser på de och vilka som har en agenda för att lösa dessa och kan förmedla det på ett konkret och tydligt sätt. Man måste nå ut med det man vill uppnå.Jag hoppas kunna se mer och mer strategiskt raffinerade och professionella kampanjmetoder nästa år. För vi kommer att se nya värderingsmönster i kommande valrörelse, med andra konfliktdimensioner, exempelvis med frågor som rör miljö och tolerans. Jag vill få en valrörelse med positiv energi. Vi kommer troligen att få längre spurtkampanjer. Det är inte så konstigt att vi går mot den typen av valrörelser, där man kan få rösta tidigt och berättar för andra vad man röstat på.

Read Full Post »