Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Övrigt’ Category

Medan Centerpartiet vill fortsätta att sänka arbetsgivaravgifterna och kostnaderna för att anställa, sänka momsen inom tjänstesektorn och införa avstampsjobb för unga med en lägre ingångslön under det första året vill Vänsterpartierna höjer kostnaderna för att anställa unga. Vänsterpartiernas förslag innebär en fördubbling av arbetsgivaravgiften och kommer att leda till att unga förlorar jobbet.

Hur kan man gå till val på att göra unga människor dubbelt så dyra att ha anställda? Hur kan en straffskatt på att anställa ungdomar bidra till att minska ungdomsarbetslösheten? Förslaget innebär en skattechock för både den privata och offentlig sektor.

Bara i Södermanlands län  där jag kandiderar till Riksdagen drygt 21 000 unga människor få svårt att behålla jobbet och ännu svårare att hitta ett nytt. För Södermanlandsläns kommuner och företag skulle kostnaden öka med 472 miljoner kronor. Det är en enorm kostnadsökning för företag och kommuner som är duktiga på att anställa unga.

För branscher som anställer många unga blir den nya ungdomsskatten ett dråpslag. Detaljhandeln sysselsätter nästan 130 000 ungdomar på hel- eller deltid och hotell och restauranger över 90 000 ungdomar. Resultatet blir högre matpriser, dyrare luncher och fler arbetslösa unga.

Jag kan avge ett löfte att istället för att försvåra för unga människor att få jobb kommer jag att göra allt för att minska ungdomsarbetslösheten och göra det fördelaktigt att välja att anställa ungdomar som oftast saknar arbetslivserfarenheter.

Media
AftonbladetDIMetroSVT Rapport,

Annonser

Read Full Post »

Socialdemokraterna tar inte sitt ansvar för Eskilstuna, skriver Jari (M). Jag instämmer. Socialdemokraterna Fredrik Petterson, Jimmy Jansson och Hans Ekström har alla drabbats plötsligt av minnesförlust eller förträngt att vi har drabbats av flera kriser under de senaste åren. De är så pigga på att skylla ifrån sig att de lägger mer tid och energi på det än på att berätta om sin egen politik och vilka konkreta åtgärder de lägger på bordet. Men man kan inte förvänta sig något annat från de rödgröna. Även om den gröna delen kör med dubbelspel.

Jag är ny i politiken men jag har blivit varse mycket fult spel. Jag trodde att politik handlar om att förändra, att ta tag i problem och hitta lösningar. Jag trodde politiken handlade om framtidstro, förändring och utveckling.

När förre statsministern Göran Persson (S) i en radiointervju 2006 konfronterades med den höga ungdomsarbetslösheten, viftade han avvärjande bort problemet. För ungefär fyra år sedan, i april 2006, uppgav Statistiska centralbyrån att arbetslösheten bland ungdomar var 14,3 procent under rådande högkonjunktur. Enligt de siffror som presenterades för kommun-styrelsen är ungdomsarbetslösheten i dag, 2010, 14,7 procent i lågkonjunktur. Det tyder på att något faktiskt görs och görs rätt, annars hade siffrorna varit betydligt högre.

Så snälla rödgröna, låt oss slippa er tomma propaganda. Har ni konkreta lösningar, så varsågod berätta om de och allra helst gör något. Hittills har vi inte sett något, trots 92 år vid styret. Jag tror att ni vill precis som vi ungdomarnas väl. Och det är just därför jag tycker att ni ska lämna plats åt de som vill och kan.Vi vill alla att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig arbetslivserfarenheter, arbete, lön och bostad. Ungdomarna är vår framtid. Men det är vårt ansvar att bereda plats åt framtiden.

Read Full Post »

I vintras gjordes det stor sak i medierna av att sjukskrivningsreglerna var oklara. Det förekom en hel del medierapportering om enskilda sjukförsäkringsfall. Därför är det ohederligt av redaktionerna att inte ge stor uppmärksamhet åt den utvärdering som Riksrevisionen nu gjort i ”En förändrad sjukskrivningsprocess” (RiR 2010:9). Där finns kritik mot alltför kort förberedelsetid inför förändringarna, men som Sydsvenskan skriver i ledare, Sjukt bra för alliansen:

”Riksrevisionen slår samtidigt fast att tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, så som avsågs, har ökat förutsägbarheten för de individer som blir sjuka. Dessutom konstateras i rapporten att sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv. Exempelvis visar det sig att en plan för återgång i arbete oftare upprättas och att arbetsgivare blivit snabbare på att vidta åtgärder.

Det innebär en mänsklig vinst.

Alltså, de sjuka har fått tydligare och begripligare regler, processen är snabbare och effektivare.

Så vad bråkade man om? Övergången från slapp och otydlig process gick för fort för Försäkringskasssans personal. Det är alltid viktigt  att framhålla att Försäkringskassan i alla lägen måste bemöta människor med värdighet och respekt. När man har kontakter med personer som är sköra och mår dåligt bör man vara extra varsam och förvissa sig om att det inte uppstår oklarheter som i sig kan skapa oro.

Sjukförsäkringsreformen handlade om att återupprätta den ursprungliga tanken med försäkringen. Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada ska kunna känna sig trygg i att få sin ersättning från försäkringen, samtidigt som den som kan arbeta ska göra det eller få stöd för att hitta ett passande jobb. Krav på arbetsoförmåga ställs nu för att sjukskrivning skall fås.

Reformeringen av sjukförsäkringen syftar till att undvika att människor hamnar i långa sjukskrivningar eller förtidspension utan att ha fått den vård och rehabilitering som i många fall kunde ha hjälpt dem tillbaka till arbetslivet. Genom reformeringen av sjukförsäkringen och omfattande satsningar på vård och rehabilitering så har vi bäddat för en mer långsiktigt hållbar situation.

Så vad är det de rödgröna bråkar om? Att sjuka får rehabilitering och går tillbaka till arbetet eller att de inte längre kan trixa med arbetslöshetssiffror genom att förtidspensionera folk?

Read Full Post »

Jag läste i DN imorse att svenskarna blir alltmer positiva till invandrare , allt enligt att den senaste undersökningen från SOM-universitetet. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är för det mesta väldigt skeptisk när det gäller opinionssiffrors resultat och tolkning. Det här är inte första och kommer inte vara den sista mätning som visar på den glada nyheten. Men det är ingen nyhet. Redan i slutet av 2009 visade en opinionsundersökning som Sifo utfört på uppdrag av tidningen Riksdag & Departement att en majoritet av befolkningen är positiv till invandringen. Trots det så har vi stora problem ute i samhället. Vi har SD, ND, Nordisk ungdom och så har vi andra radikala grupper.

Om man ska tro på det står  i tidningen så är man är mest positiv i storstäder. Kanske är det så att man hittar lättare jobb  i storstäder eller så är det så att i storstäderna bryr man inte sig om vem man granne till. Jag delar inte den uppfattningen att man  är mindre positiv på landsbygden. Fler av mina ”invandrar” bekanta bodde  i små byar innan de fått uppehållstillstånd. De flyttade sedan till storstaden för att hitta jobb, men de saknar den gemenskap de fick ute på landet.

Vilket är viktigaste? Jobb eller gemenskap? Måste man välja? kan man inte få båda två?

Hur som helst så bådar det gott. Om några år kommer vi få en ny kris, arbetskraftsbrist. vi kommer behöva ta emot fler och fler invandrare för att klara välfärden i framtiden.  Därför är det bra om vi har klarat integrationen tills dess. Åtminstone borde vi ha en integrationspolitik som stärker mångfalden och tar hand om människors kompetens och drivkraft.  Så nu gäller det att jobba vidare för att få integrationen att fungera. Genom en mer flexibel arbetsrätt, bättre skolutbildning, grön sfi, referensfamiljer, kontakts personer, bättre villkor för företagande och kapitalförsörjning. Kom ihåg att det är i vardagen, i skolan och på arbetsplatserna integrationen tar form. Låt oss tillsammans göra invandringen en succé!

Media: Svt-play, SVD

Read Full Post »

Expressen presenterar idag en undersökning som visar att Fredrik Reinfeldt inger större förtroende än vad Mona Sahlin gör. Det- i sig- är inte någon större nyhet. Men den här gången visar man att förtroendet för Fredrik Reinfeldt är stor även i Mona Sahlins egna led. Det är intressant med tanke på att Stockholmarna är förbannade över fastighetsskatten och över att betraktas som rika ur skatteuttagssynpunkt när de tjänar 40.000 kronor i månaden. En lösning vore som  Ankersjö föreslår, att starta en Stureplansavdelning. Göran Persson skriver att i år kan det vara de missnöjda socialdemokraterna som avgör valetKent Persson menar att det är arga stockholmare som kommer att avgöra valet. Vi lär får se vem som hade mer rätt.
Bloggar:  Johan Hedin
Media: SvDDNDagenHD, Exp, GP

Read Full Post »

Varför är folk intresserade av vilken sexuell läggning man har?  Varför är någons sexuell läggning bättre än någon annans?  Varför ska alla passa in i någon form som någon har bestämt? Varför kan inte jag och du vara just vem och vad vi är?

Hur vet man vilken sexuell läggning man har? Hur vet vi att vi har den läggningen vi tror att vi har? Varför ska vi kategoriseras och placeras i fack? En del kommer på vilken sexuell läggning de har när de är unga. Andra tror att man har en viss läggning länge och sedan upptäcker att man har en annan och byter … eller inte.   En del funderar aldrig över sin sexuella läggning . Det är oftast när man är heterosexuell och därför inte behöver uppleva att andra tycker att man är ”konstig”, ”onormal” eller ”annorlunda” på grund av vem man är eller gillar.

Omgivningen förväntar sig ofta att man är heterosexuell och ofta är det först om man bryter mot de förväntningarna som man börjar fundera på sin sexuella läggning.  Men det är inte det enda som omgivningen får oss att omvärdera.  Varje gång vi bryter mot normen utsätts vi för påtryckningen för att rätta oss i ledet. Vi ska inte välja en annan väg. Vi ska inte sticka ut. Vi ska inte vara oss själva utan vad de redan bestämt att vi ska vara och när vi bryter mot det uppstår konflikten.Människor har olika personligheter, egenskaper, intressen, utseenden, sexuell läggning etc. En del saker syns på ytan, och en del  syns inte.  Handlingar och yttre kännetecken tolkas  till vad personen är och så placeras man i ett visst fack.

Jag tycker man ska fortsätta att vara sig själv och man ska vara stolt över det. Olikheterna gör oss unika.

Fördomar finns därute och kommer kanske alltid att finnas. Att rätta sig efter förväntningarna motverkar inte fördomarna.Att våga vara sig själv och vara stolt över det sätter press på samhället. Ju fler som vågar desto starkare press och till slut blir samhället tvungen att acceptera. Acceptera att det finns ingen norm. Att vi är olika och att man inte ska bedöma folk efter det ytliga. Det är jobbigt att behöva ljuga om eller förneka vem man är och vad man tänker, känner eller gör och ingen ska behöva spela en falsk roll.

Det är först när man kan visa viktiga delar av ens personlighet som man kan känna sig synlig och hel. Får man dessutom positiva reaktioner från andra, och känner att man är fri att vara den man är, så blir man lätt både en friskare och gladare person.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck står inte enbart i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter utan  så sjukt att jag inte kan finna ord att uttrycka hur obegripligt det är för mig. Dessutom är sådan diskriminering förbjuden enligt svensk och internationell rätt.

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att homosexuella, bisexuella eller transpersoner fängslas, torteras och mördas. Situationen för HBT-personer i världen uppmärksammades i regeringsförklaringen från den 6 oktober 2006. Med det blev Sveriges regering den första regeringen någonsin som lyfte in frågan i en regeringsförklaring.

”I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de mänskliga rättigheterna skall vara universell.”

Den nya diskrimineringslagen
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft i Sverige där de tidigare sju diskrimineringslagarna slogs samman till en lag. Till de redan befintliga diskrimineringsgrunderna, där sexuell läggning är en, lades också två nya – ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtidigt slogs de tidigare fyra myndigheterna, inklusive Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), samman till en myndighet – Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen ska svara för tillsynen över att den nya lagen följs.

Vi behöver jobba mer med dessa frågor. Vi behöver inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen och upprätta en nolltolerans policy   för diskriminering och trakasserier på  alla arbetsplatser.

Media: Ekuriren, Ekuriren#1, Ekuriren #2

Read Full Post »

Får man diskriminera någon för de är politiskt aktiva eller för att de är medlemmar av ett visst part?

Sydsvenskan rapporterar att socialister hotat och trakasserat en student på Smålands nation vid Lunds universitet:

I höstas flyttade Pavlina Ekdahl ner från Nässjö och började plugga på kandidatprogrammet i genusvetenskap. Likt många andra studenter fick hon inget omedelbart napp på bostadsmarknaden i Lund utan tvingades det första halvåret bo i Landskrona och pendla. I våras ljusnade det. Smålands nations bostäder erbjöd ett korridorsrum och Pavlina Ekdahl tackade ja.

I april, några veckor efter inflyttningen, började problemen. Någon målade ett gult hjärta på hennes dörr i korridoren med bokstäverna LUF i mitten – Paulina Ekdahl är vice ordförande i Liberala ungdomsförbundets Lundasektion. I Smålands nations plattform står bland annat att nationen ska ”verka i socialistisk anda”.

Därefter förvärrades trakasserierna. En sönderriven affisch av Nyamko Sabuni stoppades in i hennes brevinkast, varor beställdes på nätet i hennes namn och en grupp unga män gjorde klart att ”liberala svin” inte har på Smålands att göra.

Är det här det vi betalar för? alltså  trakassera och organisera politiska sekter på campus.

Det här handlar inte om några isolerade idioter och det händer inte bara i Lund. Det är allvarliga saker att man diskriminerar och mobbar/trakasserar denna unga kvinnan. Det är på tiden att någon tar tag i saker och stoppar ett sådant beteende och visar att det nolltolerans mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

Läs Svaret från Jenny Larsson nationsombud på Smålands.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »