Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Övrigt’ Category

Jag läste i DN imorse att svenskarna blir alltmer positiva till invandrare , allt enligt att den senaste undersökningen från SOM-universitetet. Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är för det mesta väldigt skeptisk när det gäller opinionssiffrors resultat och tolkning. Det här är inte första och kommer inte vara den sista mätning som visar på den glada nyheten. Men det är ingen nyhet. Redan i slutet av 2009 visade en opinionsundersökning som Sifo utfört på uppdrag av tidningen Riksdag & Departement att en majoritet av befolkningen är positiv till invandringen. Trots det så har vi stora problem ute i samhället. Vi har SD, ND, Nordisk ungdom och så har vi andra radikala grupper.

Om man ska tro på det står  i tidningen så är man är mest positiv i storstäder. Kanske är det så att man hittar lättare jobb  i storstäder eller så är det så att i storstäderna bryr man inte sig om vem man granne till. Jag delar inte den uppfattningen att man  är mindre positiv på landsbygden. Fler av mina ”invandrar” bekanta bodde  i små byar innan de fått uppehållstillstånd. De flyttade sedan till storstaden för att hitta jobb, men de saknar den gemenskap de fick ute på landet.

Vilket är viktigaste? Jobb eller gemenskap? Måste man välja? kan man inte få båda två?

Hur som helst så bådar det gott. Om några år kommer vi få en ny kris, arbetskraftsbrist. vi kommer behöva ta emot fler och fler invandrare för att klara välfärden i framtiden.  Därför är det bra om vi har klarat integrationen tills dess. Åtminstone borde vi ha en integrationspolitik som stärker mångfalden och tar hand om människors kompetens och drivkraft.  Så nu gäller det att jobba vidare för att få integrationen att fungera. Genom en mer flexibel arbetsrätt, bättre skolutbildning, grön sfi, referensfamiljer, kontakts personer, bättre villkor för företagande och kapitalförsörjning. Kom ihåg att det är i vardagen, i skolan och på arbetsplatserna integrationen tar form. Låt oss tillsammans göra invandringen en succé!

Media: Svt-play, SVD

Read Full Post »

Expressen presenterar idag en undersökning som visar att Fredrik Reinfeldt inger större förtroende än vad Mona Sahlin gör. Det- i sig- är inte någon större nyhet. Men den här gången visar man att förtroendet för Fredrik Reinfeldt är stor även i Mona Sahlins egna led. Det är intressant med tanke på att Stockholmarna är förbannade över fastighetsskatten och över att betraktas som rika ur skatteuttagssynpunkt när de tjänar 40.000 kronor i månaden. En lösning vore som  Ankersjö föreslår, att starta en Stureplansavdelning. Göran Persson skriver att i år kan det vara de missnöjda socialdemokraterna som avgör valetKent Persson menar att det är arga stockholmare som kommer att avgöra valet. Vi lär får se vem som hade mer rätt.
Bloggar:  Johan Hedin
Media: SvDDNDagenHD, Exp, GP

Read Full Post »

Varför är folk intresserade av vilken sexuell läggning man har?  Varför är någons sexuell läggning bättre än någon annans?  Varför ska alla passa in i någon form som någon har bestämt? Varför kan inte jag och du vara just vem och vad vi är?

Hur vet man vilken sexuell läggning man har? Hur vet vi att vi har den läggningen vi tror att vi har? Varför ska vi kategoriseras och placeras i fack? En del kommer på vilken sexuell läggning de har när de är unga. Andra tror att man har en viss läggning länge och sedan upptäcker att man har en annan och byter … eller inte.   En del funderar aldrig över sin sexuella läggning . Det är oftast när man är heterosexuell och därför inte behöver uppleva att andra tycker att man är ”konstig”, ”onormal” eller ”annorlunda” på grund av vem man är eller gillar.

Omgivningen förväntar sig ofta att man är heterosexuell och ofta är det först om man bryter mot de förväntningarna som man börjar fundera på sin sexuella läggning.  Men det är inte det enda som omgivningen får oss att omvärdera.  Varje gång vi bryter mot normen utsätts vi för påtryckningen för att rätta oss i ledet. Vi ska inte välja en annan väg. Vi ska inte sticka ut. Vi ska inte vara oss själva utan vad de redan bestämt att vi ska vara och när vi bryter mot det uppstår konflikten.Människor har olika personligheter, egenskaper, intressen, utseenden, sexuell läggning etc. En del saker syns på ytan, och en del  syns inte.  Handlingar och yttre kännetecken tolkas  till vad personen är och så placeras man i ett visst fack.

Jag tycker man ska fortsätta att vara sig själv och man ska vara stolt över det. Olikheterna gör oss unika.

Fördomar finns därute och kommer kanske alltid att finnas. Att rätta sig efter förväntningarna motverkar inte fördomarna.Att våga vara sig själv och vara stolt över det sätter press på samhället. Ju fler som vågar desto starkare press och till slut blir samhället tvungen att acceptera. Acceptera att det finns ingen norm. Att vi är olika och att man inte ska bedöma folk efter det ytliga. Det är jobbigt att behöva ljuga om eller förneka vem man är och vad man tänker, känner eller gör och ingen ska behöva spela en falsk roll.

Det är först när man kan visa viktiga delar av ens personlighet som man kan känna sig synlig och hel. Får man dessutom positiva reaktioner från andra, och känner att man är fri att vara den man är, så blir man lätt både en friskare och gladare person.

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck står inte enbart i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter utan  så sjukt att jag inte kan finna ord att uttrycka hur obegripligt det är för mig. Dessutom är sådan diskriminering förbjuden enligt svensk och internationell rätt.

Runt om i världen förföljs, trakasseras och diskrimineras människor enbart på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Diskriminering leder till att homosexuella, bisexuella eller transpersoner fängslas, torteras och mördas. Situationen för HBT-personer i världen uppmärksammades i regeringsförklaringen från den 6 oktober 2006. Med det blev Sveriges regering den första regeringen någonsin som lyfte in frågan i en regeringsförklaring.

”I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck. Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de mänskliga rättigheterna skall vara universell.”

Den nya diskrimineringslagen
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft i Sverige där de tidigare sju diskrimineringslagarna slogs samman till en lag. Till de redan befintliga diskrimineringsgrunderna, där sexuell läggning är en, lades också två nya – ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Samtidigt slogs de tidigare fyra myndigheterna, inklusive Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), samman till en myndighet – Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen ska svara för tillsynen över att den nya lagen följs.

Vi behöver jobba mer med dessa frågor. Vi behöver inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen och upprätta en nolltolerans policy   för diskriminering och trakasserier på  alla arbetsplatser.

Media: Ekuriren, Ekuriren#1, Ekuriren #2

Read Full Post »

Får man diskriminera någon för de är politiskt aktiva eller för att de är medlemmar av ett visst part?

Sydsvenskan rapporterar att socialister hotat och trakasserat en student på Smålands nation vid Lunds universitet:

I höstas flyttade Pavlina Ekdahl ner från Nässjö och började plugga på kandidatprogrammet i genusvetenskap. Likt många andra studenter fick hon inget omedelbart napp på bostadsmarknaden i Lund utan tvingades det första halvåret bo i Landskrona och pendla. I våras ljusnade det. Smålands nations bostäder erbjöd ett korridorsrum och Pavlina Ekdahl tackade ja.

I april, några veckor efter inflyttningen, började problemen. Någon målade ett gult hjärta på hennes dörr i korridoren med bokstäverna LUF i mitten – Paulina Ekdahl är vice ordförande i Liberala ungdomsförbundets Lundasektion. I Smålands nations plattform står bland annat att nationen ska ”verka i socialistisk anda”.

Därefter förvärrades trakasserierna. En sönderriven affisch av Nyamko Sabuni stoppades in i hennes brevinkast, varor beställdes på nätet i hennes namn och en grupp unga män gjorde klart att ”liberala svin” inte har på Smålands att göra.

Är det här det vi betalar för? alltså  trakassera och organisera politiska sekter på campus.

Det här handlar inte om några isolerade idioter och det händer inte bara i Lund. Det är allvarliga saker att man diskriminerar och mobbar/trakasserar denna unga kvinnan. Det är på tiden att någon tar tag i saker och stoppar ett sådant beteende och visar att det nolltolerans mot mobbning, trakasserier och diskriminering.

Läs Svaret från Jenny Larsson nationsombud på Smålands.

Read Full Post »

Idag röstar riksdagen om proposition 2009/10:160. Propositionen handlar om en omläggning av försvarsmaktens personalförsörjning och om en samlad svensk veteranpolitik. Förslaget innebär att värnplikten vilandeförklaras i fredstid för att ersättas med frivillig rekrytering, och att såväl rekryteringen som den vilande värnplikten blir könsneutral. Försvarsmaktens ansvar för att utreda och följa upp den som tjänstgjort internationellt förstärks.

Dagens system med allmän mönstring måste dock förändras. Centerpartiet anser att kompetens, lämplighet och intresse ska vara vägledande vid rekryteringen – inte kön. Därför vill vi göra om dagens obligatoriska värnpliktssystem för män till en frivillig militär grundutbildning som ska vara öppen för alla – kvinnor som män.

Eftersom Försvarsmakten konkurrerar på en öppen arbetsmarknad måste myndigheten vara en attraktiv arbetsgivare. Det har dock visat sig vara svårt att rekrytera sjukvårdspersonal, bl.a. läkare. Ett sätt att förbättra situationen kan vara att – såsom i Danmark – ha ett samarbetsavtal med ett stort sjukhus. Ett annat kan vara att avtala med samverkande stats förband i insatsområdet. Försvarsmakten är medveten om frågan och har redan inlett åtgärder för att förbättra situationen. Bl.a. överväger man att i högre grad än hittills anställa läkare i Försvarsmakten.

Den säkerhetspolitiska situationen förändras och vårt försvar utvecklas. Vi har inte längre ett mycket omfattande invasionsförsvar, utan ett aktivt insatsförsvar. Det är ett stort resursslöseri att utbilda människor utan att sedan ta tillvara på deras färdigheter. Det nya systemet kommer öka kvalitén på utbildningen – eftersom den nu konkurrerar med andra val – och kommer dessutom att konstnadseffektivisera försvarsmaktens personalförsörjning. Win-win med andra ord.

Några som dock inte har begripit vad reformen handlar om är Alliansfritt Sverige. I sin notis i ämnet skriver de följande:
”Idag avskaffas värnplikten, skriver Dagens Nyheter, till förmån för anställda soldater. Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.

Privatiseringsivern skördar nya framgångar.


I avsaknaden av sakliga argument, tar Björn Fridén till sitt  intetsägande och löjeväckande vokabulär. Han skrämmer md privatisering trots att försvaret är  fortfarande statligt och kommer så att förbli. sedan vet jag inte (och jag tror inte att någon annan vet ) vad han menar när han skriver ” Effekten blir sämre och dyrare soldater, försämrad integration bland samhällsklasser och ett ojämnt fördelat ansvar för rikets försvar.” Jag hoppas nu att han har haft tid på sig att fundera ut någon innebörd till denna fras. Jag hoppas att i fortsättningen att han tänker först och skriver sedan.  Sedan vet jag inte vad de menar med namnet på sidan ”Alliansfritt”. Menar han att han vill ha SD? För både  sidor (de rödgröna och de borgerliga partierna) har bildat allianser.  Så det enda alliansfria alternativet är faktiskt SD.

——–
I media: SvD, DN

Bloggat om detta: Tolgfors, Nina Larsson

gar: Albin Broman

Read Full Post »

Centerpartiet presenterar i dag rapporten I rapporten En grön bilpark – Sverige visar vägen ut ur fossilsamhället,  med ytterligare åtgärder för att resa på klimatets villkor. Centerpartiet vill att Sverige ska vara en förebild och föregångare genom att ställa krav och stimulera fram ny teknik och miljösmarta bilar som kör på miljövänliga bränslen.

DN Debatt lägger Maud Olofsson och Andreas Carlgren idag fram konkreta förslag på hur bi ska kunna ställa om bilparken radikalt.

Centerpartiet föreslår!

  • En grön bilpremie på 30 000-50 000 kronor bör införas till konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram per kilometer.
  • Stimulansen med nedsättning för miljöbilar i förmånsbeskattningen ska fortsätta.
  • Fordonsskatten differentieras ytterligare beroende på bilens koldioxidutsläpp
  • Biodrivmedel ska vara billigare för konsument än fossila drivmedel genom skattebefrielse för biodrivmedel även efter 2013 eller annat system som säkerställer prisskillnad mellan förnybart och bensin.
  • Ett program för samordnad av offentlig upphandling av elbilar införs
  • En nationell samordning av uppbyggnad av infrastruktur införs.
  • Fullskaliga utvecklingsanläggningar behöver börja byggas redan nästa mandatperiod
  • Sverige bör satsa på att bli värd för minst en av EU:s gemensamma pilotanläggningar
  • Starta ett FoU program kring batteriutveckling med pengar från Batterifonden.
  • Satsningen på forskning och utveckling bör fortsätta och inriktas på senaste tekniken

Den svenska bilparken förändras nu snabbt. I december 2005 fanns 23 000 miljöbilar. Fyra år senare, i slutet av 2009, fanns 277 000 miljöbilar. Med senaste kvartalet rullar närmare 300 000 miljöbilar på våra vägar. Mer än var tredje bil som säljs är en miljöbil.

Vi ska inte motarbeta bilismen utan utsläppen den ger. Många delar av landet är helt beroende av bil. Vi skall inte avfolka landsbygden än mer genom att ta bilarna ifrån dom.

Bloggar: Frank Thoren, Per Ankersjö,Helen TörnqvistOscar FredrikssonAnnie Johansson, Dan Ljungström, Christian Ottosson, Johan HedinOscar Fredriksson och Raymond Svensson

Read Full Post »

Idag hade jag bloggträff tillsammans med andra centerbloggare på skansen. Samtidigt hade Centerpartiet ett förtroenderåd i Stockholm. Vi samlade på högloftet och lyssnade på näringsministern och partiordföranden Maud Olfosson  tala till centerpartister från hela landet.

Read Full Post »

Varje helg görs en ny mätning. Jag är inte så förtjust av alla dessa mätningar. Men när de ändå diskuteras kan man vara med och analysera lite. Väldigt lite. Som vi har sett så har skillnaden mellan Alliansen och de rödgröna minskat för varje mätning. I sista mätningen har Centerpartiet ökat något, plus 0,2 procent. Inte OK. Vi kan bättre.

Centerpartiet har en väldigt bra politik men för någon oförklarlig anledning har vi inte ännu nått ut med den. Medans (S) skriker ”Ge oss jobb” , (C) säger ”låt oss skapa jobben”.  Vem ska ge (S) och (SSU) jobb vet inte jag??  Någon företagarlinje har de inte i alla fall.

PJ Anders Linders uttrycker idag i sin oro för att Centerpartiets kloka politik inte får bättre genomslag i opinionen. SVT Agenda har ikväll ett inslag på temat ”Varför lyfter det inte för Centerpartiet”. Det finns naturligtvis svar att söka hos oss själva, men en bidragande orsak är de sanslösa förtalskampanjer som Socialdemokraterna och  (Nordisk Ungdom) driver mot oss.

Sossarna har till och med sjunkit så lågt att de med  lömska avsikter genomfört ett stort antal djupintervjuer med Centerväljare för att hitta bästa möjliga sätt att skada oss. Slå upp en valfri norrlandstidnings insändarsida så ser du vad jag menar. Med tydligt likformigt språkbruk uttrycker ett stort antal ”Berit 47” oro för att Centern ”svikit sina ideal, landsbygden och mänskligheten”, att centerpartiet numera styrs från Stureplan och att vi hatar barn, pensionärer och misshandlar söta djur.
Denna bild kommuniceras ut med kraft på landets arbetsplatser genom (S) kärntrupp  om 200 000 arbetare som också kallas fackliga valarbetare.  Dessa får istället för att göra det jobb de anställdes för  arbeta som (S)-valarbetare. Och i praktiken motarbeta de företag som betalar deras lön.

Tyvärr är det många som köper det socialdemokratiska propagandamaskineriets ordsvall. Och det är just därför vi måste ta vår uppgift på större allvar. Vi vill att människor analyserar, kritiserar, kommer med lösningar och engagerar sig. Vi vet att Sverige är på rätt väg. Vi vill fortsätta jobba för att Sverige blir bättre och bättre. Vi vill arbeta för ett system som vi blir stolta över den dag vi behöver lämna över rodret  till den nya generationen.  Vi har en stor pedagogisk uppgift framför oss och vi är tacksamma för all uppmärksamhet för den väcker intresse för vår politik. Diskutera, debattera, och kritisera…

Och då går Vänsterpartiet ner. Kanske beror det på de uppenbara försöken från kongressen att splittra det rödgröna samarbetet?

Ett välkommet besked är att Sverigedemokraterna rasar under fyraprocentsspärren. Glädjande Nyheter!

Bloggar: Ankersjö, Edblom, tokmoderaten, Kent Persson, Raymond Svensson,

Media: SvD, SvD#1,DN , ExpressenAb,

Read Full Post »

Om jag ska vara ärlig så vet jag inte vad de rödgröna står för? Jag vet vad de tre partier var för sig står för, men inte som allians.  De har en utpräglad motsägelsefull politik som jag finner skrattretande och ja även illavarslande.

Miljöpartiet säger sig vilja ha mindre konsumtion, kortare arbetstid,ett  friår, längre föräldrarförsäkring, ett entreprenörsår, kvoteringar,  fler företag etc. Sossarna vill att folk ska jobba längre och mer och vill sänka skatten för pensionärerna.Vänstern vill ha större offentlig sektor, högre skatter, högre bidrag och ersättningar. Både S och V vill ha mer konsumtion. Jag tror de behöver lite mer tid för att komma överens. Kanske till nästa val.

edan är det så att miljöpartiets politik i sig är motsägelsefull.

Till aftonbladet säger Wetterstrand :

”Liksom Storbritannien har fått sin första gröna ledamot i parlamentet kommer Sverige att få sina första gröna ministrar i regeringen 2010.”

Har Wetterstrand legat i koma den senaste tiden. Vi har redan gröna ministrar, Centerpartister.

Wetterstrand fortsätter :”…lönsammare företag…”

Jaha. Hur? Mp vill ju höja skatten, arbetsgivaravgiften, återinföra förmögenhetsskatten, höja fastighetsskatten, höja bensinskatten etctetc. Vad blir över?? Massa arbete!

Jag förstår inte. De vill utmåla sig för att vara liberal, men har en piska i handen.  De vill ha fler företag, men har en politik som skrämmer företagare och jagar iväg kapitalet.

Alla som vill ha en politik som är begriplig, förnuftig och sund röstar på alliansen i valet 2010. Ingen snack om saken!

Media: Ekuriren, SvD, Folket, DN, DN#1

Read Full Post »

Miljöpartiet är emot tillväxt. De har gång på gång kritiserat tillväxtbegreppet. Miljöpartiets politik baseras på idé om utopi. Vi ska jobba mindre, äta annorlunda, resa annorlunda och disponera vår tid annorlunda. Det är Mp som bestämmer. Annars är Miljöpartiet är  i mångt och mycket en nejsägare.

Man säger nej till kärnkraft, nej till EMU, nej till Nato och nej till förbifart Stockholm, nej till bilen, nej till konsumtion, nej till tillväxt, nej till den individuella friheten. Man sa även nej till EU tills man blev tvungen att ändra det till nja. Man är sällan positivt inställd till något. Man gillar att vara negativ.

V, S och Mp har olika agendor. Agendor som inte bara inte alls stämmer överens med den uppgörelse man gjort tillsammans, utan också krockar på alla möjliga sätt och nivåer. Det är alldeles uppenbart att  MP´s kongress såsom Vänsters kongress, nöter på  den gemensamma uppgörelsen.Dessvärre för S är att  Maria Wetterstrand säger sig vilja upplösa det rödgröna samarbetet efter valet. Syftet med samarbetet är att nå makten. Någon gemensam vision av vad man vill göra med Sverige framåt finns inte hos de rödgröna. De vill åt makten, men vill göra med det olika saker.

På det lokalplanet är Mp mer ett pragmatiskt parti som hittar lösningar som är bäst för den lokala orten. Men det är fortfarande ett hungrigt parti som vill ha makten på orten också. I Eskilstuna har Mp gått in i allians med de röda. Men enligt en Mp-politiker är syftet med alliansen att bryta de rödas maktmonopol i Eskilstuna.

Media: Ab, Ab#1, Ab#2, Ab#3, Ab#4,  DN , SvD, SvD#1, DN#1, DN#2,DN#3SvD#2, SvD#3, SvD#4, SvD#5, Expressen,

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »