Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Jämställdhet och feminism’ Category

Nicaraguas nya abortlag förbjuder kvinnor att göra abort även om de blivit gravida efter en våldtäkt eller incest.  Den nya lagen hotar rätten till liv, hälsa och frihet från tortyr och annan grym behandling, då man inte kan göra abort även om graviditeten hotar liv och hälsa. Den går även längre i sin  för straffar även kvinnor som fått missfall, eftersom de misstänks ha själva orsakat detta.

Denna lag påverkar inte bara kvinnor utan även flickor som är utgör den största delen av våldtäktsoffer. Dessa tjejer, oavsett ålder, tvingas fullfölja graviditeten oaktat den mentala och fysiska skadan detta leder till .

Många som blir gravida är mellan 10 och 14 år gamla, tvingas de föda barn får de men för livet då deras bäcken har inte vuxit klart och är för trånga för att ett foster skall passera.

Abortföbudet innebär också att sjukvårdspersonal som utför abort för att rädda livet på modern riskerar yrkesförbud och fängelse i upp till 3 år. fängelse straffen ökar till 5 år, om fostret skadas under operation. Detta medför att sjukvårdspersonalen känner sig förlamade. Man kan inte heller behandla gravida kvinnor som har andra sjukdomar för att medicinen kan orsaka missfall eller fosterskador. Mödradödligheten har ökat och kommer att öka mer om inte vi höjer vår röst och stödjer våra Nicaraguanian systrar, våra medmänniskor, i deras kamp mot den vidrigaste typ  av  kvinnoförtryck.

Vi har blivit en del av världen. Vi är inte längre en isolerad landbit. Vi är Sverige, en fri och stolt nation. Vi Sverigeborna måste agera för att visa världen hur den fria världen agerar mot orättvisor och brott mot MR. Vi måste ta plats i ledningen. Vi kan göra mycket. Vi börjar nu och här hemma. Sprid.

Läs mer på Amnestys hemsida.

Read Full Post »

Invandringen måste öka. Det är den stora framtida samhälleliga utmaningen om välfärden ska kunna bevaras. Arbete, boende, vård, skola och omsorg måste organiseras. Vi måste införliva de asylsökande och papperslösa i samhället.

Mångfald i kultur, i företagande, i arbetsliv och i boende kräver att Vi håller mångfalden levande. Det finns spännande och intressanta projekt och insatser runtom i landet. Internationella Företagarföreningen  i Sverige (IFS), bidrar till att omkring 6000 företag om året startas av personer med utländsk bakgrund, de bidrar även till att befintliga företag växer. Men detta är långt ifrån tillräckligt.

Många organisationer i Europa verkar för att integrera invandrare och nya medborgare på arbetsmarknaden genom utbildning, arbetslivsrådgivning och startstöd till nya företag. Till exempel  Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) i Italien och Social Enterprise Coalition i Storbritanien som både samarbetar medoch samtidigt integrerar invandrare i företagandet. Minoritetsgrupper i de flesta europeiska länder bildar fler företag än befolkningsmajoriteten.

Read Full Post »

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är det endast 2% kvinnor som innehar poster inom de 100 största börsnoterade företagens styrelser. Kvinnor tjänar 80% av mäns löner.

Det är 30 år sedan Sveriges riksdag antog den första jämställdhetslagen och Karin Andersson ( C ) blev jämställdhetsminister. Det är på tiden att sverige blir världens helt jämställda land. för att göra det behövs lagar men mest av allt en ändring av samhällets och arbetsmarknadens attityder. En mångfald av förebilder och ett ifrågasättande av rådande normer ökar chansen för såväl killar som tjejer att identifiera sig med någon som är som de själva.

Det sociala könet  är inte statiskt utan skapas, återskapas och förändras i en ständig process i interaktion mellan människor och den struktur dessa lever i. Så det är vi som är skapande och förändrande kraften. Vi har ordet och vi har makten. Vi kan börja hemma.

Jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 1987

År 1992 förbjöds diskriminering på grund av graviditet och föräldraskap. År 1995 infördes en bestämmelse om jämställdhetsplanering,      kvotbestämmelsen preciserades,
arbetsgivaren ålades en skyldighet att underlätta samordning mellan arbete och familjeliv, sexuellt trakasseri tillfogades. År 2005 förnyades lagen i sin helhet.

Read Full Post »

Jämställdhet en liberal fråga

Den 13 december 1979 antog Sveriges Riksdag Sveriges första jämställdhetslag med bland annat en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och krav på lika lön för lika arbete. Det var Sveriges första jämställdhetsminister som drev igenom lagstiftningen. Under samma period drev Sveriges dåvarande socialminister, den första kvinnan på den posten, igenom en kraftig utbyggnad av daghemmen. Båda dessa statsråd var Centerkvinnor. Karin Andersson respektive Karin Söders var radikala, banbrytande pionjärer som bröt mark för dagens jämställdhetskämpar.

Det har gått 30 år sedan lagen röstades igenom. Jämställdhetsfrågorna stod då högt på agendan. Idéerna och reformerna var många. Idag kan vi skörda frukten av dem. Men än är vi inte i hamn. Det finns till exempel fortfarande en osaklig löneskillnad mellan kvinnor och män på 8 procent. Det kan vi inte acceptera. Det är dags att företag och myndigheter som lönediskriminerar straffas med ett kännbart vite.

Orättvisorna är många och vi har långt kvar tills vi når ett jämställt samhälle. Därför är det viktigt nu när vi har nått halvvägs att vi inte tappar motivationen eller kämparandan för våra mödrars, döttrars och systrars skull. Vi kommer att fortsätta att driva jämställdhetsfrågorna tills vi är i hamn, tills ordet jämställd inte längre behövs då det blivit ett naturligt och allmängiltigt tillstånd. Något annat än ett rättvist samhälle inte är acceptabelt. Var med och gör skillnad du också.

Dayana Jadarian, ( C )

Read Full Post »

 

Har alltid beundrat smarta, drivna, ambitiösa, kompetenta kvinnor och finner när jag tittar mig runt bland mina vänner och bekanta, både gamla och nya,  att jag gärna omger mig och umgås med just dessa – duktiga, smarta, roliga  karriärkvinnor som  lyckas kombinera ett framgångsrikt yrkesliv med att vara fantastiska och närvarande mammor och kärlekspartner.

Världen är tacksam att ni finns.

Read Full Post »

Barack Obama utser sin rival från presidentvalskampanjen, Hillary Clinton, till utrikesminister den 27 november, under thanksgiving-helgen. Men det är inte därför hon är j… duktig som hon fick jobbet men för att hennes man Bill Clinton gått med på de villkor och begränsningar som krävdes av honom för att hans hustru skulle kunna bli Barack Obamas utrikesminister. Ja, JA.. Tacka din man vet jag, hustru!

Media har ett sjukt sätt att beskriva starka kvinnor med. När Obama utnämnde Janet Napolitano till säkerhetsminister. De skrev ”kvinna till säkerhetsminister”. Alla andra ministrar (män) namngavs. Men när det är en kvinna, då är det hennes kön som är viktig och inte vem hon är.

Read Full Post »

Många blev arga när de läste DN:s artikel ”Övergreppet på mannen borde också bedömas som våldtäkt” publicerat den 13/5-2008.

Det behandlar två olika domar på två intressenta fall. Det ena fallet handlade om en 20-årig man som stack in sina fingrar i den sovande kvinnans slida. Brottet bedömdes som mindre grov våldtäkt av HD till skillnad från Hovrätten som bedömde brottet som sexuellt tvång och dömde mannen till sex månaders fängelse för sexuellt tvång. Hovrätten måste ändra straffet för att passa den nya rubriceringen.

Det andra fallet handlade om en 50-årig man som onanerade för en ung pojke och det brottet rubricerades som våldtäkt av hovrätten och mannen dömdes till ett års fängelse. HD anser dock att brottet var inte lika kränkande som ett påtvingat samlag och därför ändrade rubricering till sexuellt tvång. Även här måste domen ändras för att passa den nya rubriceringen.

Jag tror att domstolen fäste stor vikt att kvinnan utsattes för övergreppen i tryggheten av sin bostad medans övergreppet på mannen tog plats på ett hotellrum.

Det som bekymrar mig är att domstolen framhåller att bestämmelsen om våldtäkt ska reserveras för de mest allvarliga sexuella kränkningarna vilket innebär att åtskilliga kränkningar av den sexuella integriteten inte bör medföra ansvar för våldtäkt. Detta är allvarligt. För det lämnar mycket åt domstolarnas godtycke.

Samtidigt tycker jag att det är bra att Högsta domstolen har blivit bättre på att skriva domar och förklara sitt ståndpunkt.

Read Full Post »

Jag tycker att det är förjävligt att vi fortfarande snackar om jämställdhet. Jag vill inte ha en man som säger att han respekterar kvinnor. Kvinnor gör sif en oförtjänst när de klumpar sig som en grupp. Jag vill ha en man som säger att behandla kvinnor som han behandlar män. Med respekt när de förtjänar det och med avsky när de beter sig som djur.

Read Full Post »

« Newer Posts