Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Jämställdhet och feminism’ Category

Centerpartiet med Maud Oloffsson i spetsen har kommit med många initiativ för ett mer jämställt näringsliv och arbetsmarknad.  Det är en bra början men inte alls tillräcklig. Vägen till ett jämställt samhället är lång, gropig och krokig.

Centerpartiet utformar konkreta förslag på alla områden som utmanar och förnyar. Centerpartiet utmanar konservatismen och rädslan för förändring.

Alliansen har inte gjort sig känd för sin jämställdhetspolitik. Samtidigt är det en av Centerpartiets profilfrågor. Men vi måste kommunicera ut det. Vi måste stå upp för jämställdheten och bli dess förespråkare.Vi måste också ta på oss ledartröjan inom Alliansen med de vassaste förslagen. Vi ska inte vara rädda att ta debatt och komma med förslag som provocerar.  Vi ska åstadkomma ett jämställt samhälle genom att ge kvinnor plats att växa. Kvinnor ska ha både frihet och möjlighet att utvecklas.

Share

Annonser

Read Full Post »

En socialdemokratisk riksdagsledamot sextrakasserade en kvinnlig kollega efter en julfest. Riksdagens vakter fick tillkallas då den manlige ledamoten stod utanför kollegans dörr endast iklädd kalsonger och skjorta och skrek k..a k…a för f..n eller något liknande.

Socialdemokraternas gruppledare, Sven-Erik Österberg, har informerats. Han har dessutom haft ett samtal med ledamoten som uppges vara djupt ångerfull. Men partiet dröjer med att meddela om man ska vidta några åtgärder eller om skandalen ska tystas ned.

Att sexuella trakasserier förekommer på flera arbetsplatser betyder inte att de är accepterade eller mindre vidriga. Men man har förväntat bättre från folkets representanter.
Detta är en mycket allvarlig och högst oacceptabel händelse och därför skall man agera fort och vidta stränga åtgärder. Hittills har skandalen tystats ned av riksdagens säkerhetsavdelning och av socialdemokraterna. Inte obegripligt och samtidigt typiskt!

Visst kan man säga att socialdemokraterna har förbrukat folkets förtroende men å andra sidan hur förbrukar man något man inte har?

Läs mer på politikerbloggen

Read Full Post »

 

Det fordras en aktiv jämställdhetspolitik som återger människorna makten och ökar eller rent av skapar möjligheter att själva bestämma över sina egna liv…..

Sverige är ett  av EU:s mest jämställda länder. Jämställdhet är en av grundprinciperna i EU:s fördrag.

Vi har att tacka pådrivande, uthålliga C-politiker och andra krafter i samhället som har lyckats att förändra attityder i samhäller och i arbetslivet och genom det skapa bättre förutsättningar för oss kvinnor att delta i det offentliga samhället och i arbetslivet. Men vi är där ännu. Vi är inte i hamn.

Arbetet med att förändra  förutsättningar, attityder och normer som tillsammans befäster ojämställdheten i samhället måste fortsätta, även om processen är lång, gropig  och mödosam.

Vi har stora samhälliga och ekonomiska vinster att skörda i ett jämställt EU. men arbetet sträcker sig även längre, längre bort, bortom nationsgränser, bortom EU:s gränser.

Jämställdhetsperspektivet skall finnas med i alla planer och strategier för tillväxt och hållbar utveckling.

Finanskrisen orsakar inte bara rasistiska rörelser utan kan också, nej,  det gör faktiskt att jämställdheten hamnar i skymundan. Kvinnor ‘’väljer” att stanna hemma och föda barn istället för att vara ute och söka jobb. Det är tryggare, trevligare …ja det är mänsligt. men det får inte vara vårt signum. Att vi drar oss undan så fort det blir jobbigt och turbulent.

Vill kvinnan vara hemma, då får hon vara det. Men det måste vara ett självmedvetet val. Det ska dock alltid finnas möjligheter för henne att komma tillbaka. Vill mannen vara hemma, får han också vara det utan att behöva mobbas för det. Det ska också finnas möjligheter för honom att komma tillbaka. De ska ha frihet att göra vad de vill ….samtidigt ta ansvar för hur samhället utvecklas och inrättas pga dessa val.

Read Full Post »

Nicaraguas nya abortlag förbjuder kvinnor att göra abort även om de blivit gravida efter en våldtäkt eller incest.  Den nya lagen hotar rätten till liv, hälsa och frihet från tortyr och annan grym behandling, då man inte kan göra abort även om graviditeten hotar liv och hälsa. Den går även längre i sin  för straffar även kvinnor som fått missfall, eftersom de misstänks ha själva orsakat detta.

Denna lag påverkar inte bara kvinnor utan även flickor som är utgör den största delen av våldtäktsoffer. Dessa tjejer, oavsett ålder, tvingas fullfölja graviditeten oaktat den mentala och fysiska skadan detta leder till .

Många som blir gravida är mellan 10 och 14 år gamla, tvingas de föda barn får de men för livet då deras bäcken har inte vuxit klart och är för trånga för att ett foster skall passera.

Abortföbudet innebär också att sjukvårdspersonal som utför abort för att rädda livet på modern riskerar yrkesförbud och fängelse i upp till 3 år. fängelse straffen ökar till 5 år, om fostret skadas under operation. Detta medför att sjukvårdspersonalen känner sig förlamade. Man kan inte heller behandla gravida kvinnor som har andra sjukdomar för att medicinen kan orsaka missfall eller fosterskador. Mödradödligheten har ökat och kommer att öka mer om inte vi höjer vår röst och stödjer våra Nicaraguanian systrar, våra medmänniskor, i deras kamp mot den vidrigaste typ  av  kvinnoförtryck.

Vi har blivit en del av världen. Vi är inte längre en isolerad landbit. Vi är Sverige, en fri och stolt nation. Vi Sverigeborna måste agera för att visa världen hur den fria världen agerar mot orättvisor och brott mot MR. Vi måste ta plats i ledningen. Vi kan göra mycket. Vi börjar nu och här hemma. Sprid.

Läs mer på Amnestys hemsida.

Read Full Post »

Invandringen måste öka. Det är den stora framtida samhälleliga utmaningen om välfärden ska kunna bevaras. Arbete, boende, vård, skola och omsorg måste organiseras. Vi måste införliva de asylsökande och papperslösa i samhället.

Mångfald i kultur, i företagande, i arbetsliv och i boende kräver att Vi håller mångfalden levande. Det finns spännande och intressanta projekt och insatser runtom i landet. Internationella Företagarföreningen  i Sverige (IFS), bidrar till att omkring 6000 företag om året startas av personer med utländsk bakgrund, de bidrar även till att befintliga företag växer. Men detta är långt ifrån tillräckligt.

Många organisationer i Europa verkar för att integrera invandrare och nya medborgare på arbetsmarknaden genom utbildning, arbetslivsrådgivning och startstöd till nya företag. Till exempel  Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) i Italien och Social Enterprise Coalition i Storbritanien som både samarbetar medoch samtidigt integrerar invandrare i företagandet. Minoritetsgrupper i de flesta europeiska länder bildar fler företag än befolkningsmajoriteten.

Read Full Post »

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är det endast 2% kvinnor som innehar poster inom de 100 största börsnoterade företagens styrelser. Kvinnor tjänar 80% av mäns löner.

Det är 30 år sedan Sveriges riksdag antog den första jämställdhetslagen och Karin Andersson ( C ) blev jämställdhetsminister. Det är på tiden att sverige blir världens helt jämställda land. för att göra det behövs lagar men mest av allt en ändring av samhällets och arbetsmarknadens attityder. En mångfald av förebilder och ett ifrågasättande av rådande normer ökar chansen för såväl killar som tjejer att identifiera sig med någon som är som de själva.

Det sociala könet  är inte statiskt utan skapas, återskapas och förändras i en ständig process i interaktion mellan människor och den struktur dessa lever i. Så det är vi som är skapande och förändrande kraften. Vi har ordet och vi har makten. Vi kan börja hemma.

Jämställdhetslagen trädde i kraft den 1 januari 1987

År 1992 förbjöds diskriminering på grund av graviditet och föräldraskap. År 1995 infördes en bestämmelse om jämställdhetsplanering,      kvotbestämmelsen preciserades,
arbetsgivaren ålades en skyldighet att underlätta samordning mellan arbete och familjeliv, sexuellt trakasseri tillfogades. År 2005 förnyades lagen i sin helhet.

Read Full Post »

Jämställdhet en liberal fråga

Den 13 december 1979 antog Sveriges Riksdag Sveriges första jämställdhetslag med bland annat en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och krav på lika lön för lika arbete. Det var Sveriges första jämställdhetsminister som drev igenom lagstiftningen. Under samma period drev Sveriges dåvarande socialminister, den första kvinnan på den posten, igenom en kraftig utbyggnad av daghemmen. Båda dessa statsråd var Centerkvinnor. Karin Andersson respektive Karin Söders var radikala, banbrytande pionjärer som bröt mark för dagens jämställdhetskämpar.

Det har gått 30 år sedan lagen röstades igenom. Jämställdhetsfrågorna stod då högt på agendan. Idéerna och reformerna var många. Idag kan vi skörda frukten av dem. Men än är vi inte i hamn. Det finns till exempel fortfarande en osaklig löneskillnad mellan kvinnor och män på 8 procent. Det kan vi inte acceptera. Det är dags att företag och myndigheter som lönediskriminerar straffas med ett kännbart vite.

Orättvisorna är många och vi har långt kvar tills vi når ett jämställt samhälle. Därför är det viktigt nu när vi har nått halvvägs att vi inte tappar motivationen eller kämparandan för våra mödrars, döttrars och systrars skull. Vi kommer att fortsätta att driva jämställdhetsfrågorna tills vi är i hamn, tills ordet jämställd inte längre behövs då det blivit ett naturligt och allmängiltigt tillstånd. Något annat än ett rättvist samhälle inte är acceptabelt. Var med och gör skillnad du också.

Dayana Jadarian, ( C )

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »