Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Invandring och integration’ Category

Jag trodde verkligen att man har avskaffat dödsstraffen i Sverige men Svt:s existens- programmet som visades idag kl.20:30 på Svt2 visade en annan bild och fick mig att tvivla på mänskligheten.

Se hela avsnittet på SVT Play.

Avsnittet handlar om tvångsavvisning av flyktingar som riskerar tortyr och avrättning och som sökt skydd i Sverige.

Trots den starka kritiken från UNHCR  som har upprepat bestämt att det är fel och inhumant att avvisa någon till de centrala delarna av Irak, särskilt inte de kristna.

Politiker måste ge röst åt papperslösa och tala om den etniska rensningen av kristna i Irak. Vi måste agera nu och stoppa avrättningen av skyddssökande.

Annonser

Read Full Post »

Det sägs att invandrarna i Sverige skall integreras i samhället. Det ser ut att vi är överens om att de är en tilllgång. Det hörs många vackra ord om integration, demokrati, antirasism. Det ritas leenden på bekymrade ansikten. Har svensken en pokerface?

Det debatteras om vikten att man pratar om problemen med integration. Att det ska vara tillåtet att prata om det utan att behöva kallas för rarist. Men det kunde man ju göra. Det gjorde man. Man behövde Inte SD för att bryta isen. Det SD lyckades med är att göra rasismen och främlingsfientligheten rumsrent. De valde en fiende som vi har för lite kunskap om och vi går alla i smyg och undrar vad de fan gör i vårt vackra land. De gav oss en anledning att prata om muslimerna utan att behöva skämmas för våra inre fördomar.

Skulle vi debatterat om det om de hade valt judarna som fiende. Israel hade krävt en offentlig ursäkt och regeringen hade lagt locket på det hela i rädsla för att förstöra relationen med Israel. Så varför är det då debatterbart när det handlar om muslimer? Det handlade inte om islamister, terrorister eller fundamentalister utan om vanliga människor som du och jag men som råkar ha en annan religion och….. en annan kultur.

Debatten har aldrig handlat om integration. Viljan till gemenskap skapas inte genom påhopp och utfrysning. Misstänkliggöranden, kriminalisering och rasism lägger inte någon grund för ett bättre samhälle. Människor som tas emot som likvärdiga invånare blir sannolikt bättre medborgare än människor som tas emot med bespottning och förnärmanden. Hotet mot det svenska samhället kommer inte från invandringen utan från de konservativa motkrafter i samhället och från den övertäckta rasismen i oss själva.

Read Full Post »

Rekommenderar en liten bok skriven av Renée Danielson och Vedad Begovic. I boken som heter “jag bryter inte när jag tänker” berättar internationella yrkesmänniskor om sin väg till arbete i Sverige.

ISBN 978-91-975300-2-6

Tryck 2007 Ågerups Grafiska AB, Eskilstuna

Read Full Post »

Läste i RIKSDAG & DEPARTEMENT att regeringen vill ha en nationell kursplan för kommunernas samhällsorienteringsundervisning för invandrare. Det skall givetvis utredas  och ett förslag presenteras.

MMM…vänta lite, en sådan utbildning ingick ju i SFI Svenskundervisning för invandrare, men togs bort 2008. Så min fråga är varför tar man bort något, sedan utreder man det igen för att lägga fram ett förslag om något som redan fanns?

Alla pratar om att invandrare kostar pengar. Hur mycket kostar alla dessa onödiga utredningar tex: om det som redan finns ( i det här fallet fanns och togs bort av samma regering som initierade utredningen) och de som kastas när en ny regering kommer till ?

Read Full Post »

 I databasen EURODAC finns  fingeravtryck från asylsökande och och illegala invandrare I EU-länder, som utformats enbart för identifieringssyfte. Detta ska underlätta tillämpningen av Dublin II-förordningen som gör det möjligt att fastställa vilken stat som ska ansvara för att pröva en asylansökan.

Nu vill polisen ha tillgång till dessa uppgifter.  Det sägs att man (EU) vill utnyttja mervärdet i EURODAC. När detta system byggdes, byggde man in säkerhetsfunktioner inbyggda för att garantera att mänskliga och medborgerliga rättigheter skyddas. Fingeravtrycken skulle endast användas i syfte att understödja asylförfarandet och inga ytterligare personuppgifter skulle bifogas.

Migrationsverket är tveksamt till förslaget. EURODAC innehåller trots allt skyddsvärd information om människor som har flytt sina länder för att söka skydd. Det nya förslaget innebär en väsentlig förändring av det ursprungliga syftet.

Att EU kommer med ett sådant förslag är inte oväntat. Många anade och varnade för en sådan utveckling. Men jag förväntat mig en debatt, den behövde inte vara i samma storlek som FRAs debatt. Jag hade varit nöjd om jag kunde hitta några bloggar som nämnde detta om även i förbifarten. Detta förslag innebär en  denna ut intrång i den personliga integriteten hos asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Kan det vara så att deras integritet är inte lika mycket skyddsvärd som någon annan?

Idag är åldersgränsen för fingeravtryckregistrering fjorton år. Migrationsverket vill sänka åldern till 6 år för att få in ensamkommande barn i deras register och för att värna barnens bästa. De menar att sex- sjuåringar kommer hit ensamma. Jag har väldigt svårt att tro det. Men vad vet jag?

“Fingeravtrycken tas i enlighet med förfaranden som fastställts i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.” enligt Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen.

Ni kan läsa mer på Europas sida

Read Full Post »

Cecilia Malmström är rätt val till jobbet. Det är också glädjande att Sverige får en tung portfölj för en gång skull. Cecilia får ta hand om inrikesfrågor, med ansvar för polis och migration och kamp mot organiserad brottslighet.  Tufft…men spännande. Jag hoppas dock att hon inte viker under press från övriga Europa för att begränsa migrationen och stänga gränserna helt. Europas invånare åldras och för att europa skall fortsätta utvecklas och välfärden bevaras behöver vi bli fler och vi behöver nya influenser.

Cecilia får också genomföra det mesta av det som tas upp i det så kallade Stockholmsprogrammet, en femårsplan för vad EU vill göra på det rättsliga området de kommande fem åren. Även här hoppas jag att hon värnar om demokratin och integriteten som vi håller väldigt högt.

Read Full Post »

De papperslösa är förvisso ett växande problem i Sverige. Det är svårt att veta det exakta antalet papperslösa, men det kan mycket väl vara fler än 50 000 personer. Flertalet av de  arbetar utan arbetstillstånd.

Det är viktigt att påpeka att ingen väljer självmant att leva utan papper i ett land. De papperslösa drabbas hårt mänskligt och ekonomiskt av sin svåra situation. De tvingas att gå med på horribla löner och arbetsvillkor, de har sämre hälsa, löper större risker, har ingen social trygghet och deras barn har en än mer utsatt situation.Dessa personer måste klara sitt uppehälle under tiden de gömmer sig i landet. De tvingas att jobba svart  och utnyttjas oftast i alla möjliga sammanhang. Deras usla villkor är ett akut hot mot alla som arbetar på samma marknad, då det  innebär  försvagande av arbetarnas rättigheter och dumpning av lönen.

Enligt utlänningslagen begår den som arbetar i Sverige utan arbetstillstånd ett brott och kan dömas till böter. Dennes arbetsgivare kan dömas till böter eller till fängelse upp till ett år, enligt samma lag. Det är ett fackligt krav att de papperslösas arbete utan papper ska avkriminaliseras.  På så sätt blir det svårt för arbetsgivare att utnyttja papperslösa och betala oskäliga löner. Arbetsgivare som fortsätter att göra så ska kunna dömas till skadestånd. Dessutom bör alla arbeten som utförs här i landet generera pengar till statskassan i form av skatt.

I sverige har vi arbetskraftsinvandring. Papperslösa i Sverige utesluts idag från möjligheterna att söka uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Det skulle innebära att människor som redan lever och arbetar här ska avvisas samtidigt som annan arbetskraft importeras för att utföra samma arbete. Därför behövs ett utvidgat system för arbetskraftsinvandring där papperslösa som befinner sig i Sverige skall inom en bestämd tid uppvisa anställningsbevis och därmed erhålla möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl inifrån Sverige .

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »