Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘EU’ Category

EU blir allt mer starkare och besluten som tas på EU-nivå kommer allt närmare. Oavsett vad vi tycker om EU så är unionen här och har funnits i över två decennier.  Därför tycker jag det är viktigt att vi påverkar dess inriktning. Jag tycker att EU-samarbetet är viktigt för att hantera gränsöverskridande frågor som fred, människohandel, brottsbekämpning och miljö.

Men EU kan bidra med mer än så. Tillsammans kan vi ta tillvara drivkraften och kompetensen som finns hos varje människa för att möta de utmaningar som hela världen är tvungen att hantera. Vi behöver stå enade. Vi behöver hjälpa varandra för att det som händer där påverkar oss här. Vi måste arbeta med att främja demokrati, öppenhet och tolerans och att stärka individuella fri- och rättigheter.

Jag drömmer om ett starkt och sammanhållet EU som ser sitt ansvar som en global aktör. Ett EU som agerar ledare i frågor som rör mänskliga rättigheter, demokratisk utveckling, konfliktlösning samt verkar för en hållbar fred och frihet som i de internationella klimatförhandlingarna och i samband med Georgienkrisen.  För att öka möjligheterna till ett enat agerande och förstärka och effektivisera EU:s krishanteringsförmåga bör vetorätten inom utrikes- och säkerhetspolitiken därför avskaffas.

Som centerpartist anser jag att det behövs ett smalare men vassare EU.  Eu ska inte lägga sig i de beslut som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma själva.

Jag vill ha ett grönt, företagsamt, innovationsrikt, välmående och mer hållbart Europa. Tillsammans är vi starka. Och ju fler som uppfyller Köpenhamnskriterierna och ansluter sig till våra värdegrunder desto bättre värld vi skapar för våra barn.

Annonser

Read Full Post »

Livsmedelsverket har i ett pressmeddelande som också refereras av TT, meddelat att ett förbud mot osanna hälsopåståenden kommer nu. Förbudet stödjer sig på en rapport från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (Efsa). Efsa, som är den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har granskat och bedömt 416 hälsopåståenden som förekommer på livsmedel och livsmedelskomponenter.

Livsmedelverket förbjuder nu nio olika påståenden om att ämnen i mat ger positiva hälsoeffekter varav fem  är riktade till barn. Det gäller till exempel påståenden om omega-3-fettsyrors positiva inverkan på barns förmåga till tänkande, koncentration och inlärning. Andra hälsopåståenden som bannlyses är att vissa extrakt med mjölksyrabakterier bidrar till att minska mag- och tarmbesvär.

Bara åtta av de 4216 påståenden håller måttet och har vetenskapligt stöd, meddelar Livsmedelsverket. Alla påståenden om antioxidanter har fått negativa utlåtanden. Alla påståenden  som handlar om blodsocker, glykemiskt index och mättnad saknar vetenskaplig grund.

De åtta som fick godkänt av Efsa var hälsopåståenden om:

 • Att vitamin D kan ge effekter som kan kopplas till immunsystemet.
 • Att kalium bidrar till normal funktion för muskler och nerver och till ett normalt blodtryck.
 • Att fibern guargummi bidrar till normala kolesterolvärden.
 • Att jetlag kan upplevas lättare om man äter melatonin den första natten efter resan och några dagar därefter.
 • Att måltidsersättning som innehåller mindre än 250 kilokalorier per portion kan bidra till att minska vikten och därefter behålla vikten.
 • Även fem hälsopåståenden som rör omega 3 har godkänts. Dessa är:
 • Källa till omega-3-fettsyror.
 • Högt innehåll av omega-3-fettsyror.
 • Högt innehåll av enkelomättat fett.
 • Högt innehåll av fleromättat fett.
 • Högt innehåll av omättat fett (summan av enkel- och fleromättat fett).

Andra bloggar om: ,

Read Full Post »

Jag läste idag  ett nytt ord på twitter, nämligen köttlim. Själv reagerade inte då jag hade ingen aning om vad ordet syftade på. Senare under dagen satt jag på tåget på väg till Stockholm med metro i handen. På sidan två stod det om ett nytt köttklister som gjord av enzymet trombini kombination med fibrinogen,som tillverkas av blod och kött från kor och grisar, ska användas för att sätta ihop olika köttbitar/delar till vad som ska se ut som en hel köttbit.

Grundtaken är att vilseleda konsumenten. Köttlimmet ska dölja skarvar i helt kött för att det ska blir svårt för konsumenterna att upptäcka. Köttlimet håller nu på att bli godkänt inom EU. Sverige har redan godkänt dess användning. Samtidigt ges det en garanti  på att de limmade köttbitarna ska endast säljas direkt till slutkonsumenten.

Godkännandet bygger på att varan deklareras som den ska, vilket också Sverige drev på inför EU-beslutet. Tillsatsen ska deklareras och intill produktnamnet ska stå: ”Kommer från sammansatta köttdelar”. en av argumenten som används för köttlimmet är att det redan idag vi äter kött som pressats samman. Den vanligaste smörgåsskinkan har pressats samman med ett otal andra ingredienser för att den ska hålla ihop. Dessutom är den inte märkt ” sammansatt”.

Aftonbladet rapporterar att  de stora butikskedjorna visat ett svagt intresse för produkten. Deras svar är dock på intet sätt en bindande deklaration och vi har varit här förut och vet hur det brukar utvecklas. Realistiska som vi är vet vi  att butikerna förr eller senare kommer att smyga in dessa produkter i handeln.

Media. DN, SvD

Andra bloggar intressant om: köttklistersammansatt kött, livsmedelköttindustri,livsmedelsindustrinekologisk mat, matköttkonsumtiontrombin

Read Full Post »

Som ni säkert vet flyttas EU-parlamentet varje månad mellan Bryssel och Strasbourg. Detta pendlandet kostar skattebetalarna 200 miljoner euro om året. Dessutom förstör det miljön för att det orsakar ett utsläpp på 19 000 ton koldioxidutsläpp. Å andra sidan skapar det arbetstillfällen i flera branscher. Men kostnaden är för stor för att vi ska blunda för det.

Problemet har blivit känt när vår egen EU-minister samlade ihop en miljon namnunderskrifter då hon var endast EU-parlementariker, för att få stopp på detta kostsamma, miljöskadliga och ineffektiva flyttkarusellen. Det fungerade dock inte.  I februari i år har det åter debatterats i ett av parlamentets utskott. Den här gången är det annorlunda. För att EU ska få någon trovärdighet i klmat och miljö frågan måste de agera nu oh stoppa denna narraktiga karusellen.

Read Full Post »

« Newer Posts