Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Ekonomi och skatter’ Category

 

Det fordras en aktiv jämställdhetspolitik som återger människorna makten och ökar eller rent av skapar möjligheter att själva bestämma över sina egna liv…..

Sverige är ett  av EU:s mest jämställda länder. Jämställdhet är en av grundprinciperna i EU:s fördrag.

Vi har att tacka pådrivande, uthålliga C-politiker och andra krafter i samhället som har lyckats att förändra attityder i samhäller och i arbetslivet och genom det skapa bättre förutsättningar för oss kvinnor att delta i det offentliga samhället och i arbetslivet. Men vi är där ännu. Vi är inte i hamn.

Arbetet med att förändra  förutsättningar, attityder och normer som tillsammans befäster ojämställdheten i samhället måste fortsätta, även om processen är lång, gropig  och mödosam.

Vi har stora samhälliga och ekonomiska vinster att skörda i ett jämställt EU. men arbetet sträcker sig även längre, längre bort, bortom nationsgränser, bortom EU:s gränser.

Jämställdhetsperspektivet skall finnas med i alla planer och strategier för tillväxt och hållbar utveckling.

Finanskrisen orsakar inte bara rasistiska rörelser utan kan också, nej,  det gör faktiskt att jämställdheten hamnar i skymundan. Kvinnor ‘’väljer” att stanna hemma och föda barn istället för att vara ute och söka jobb. Det är tryggare, trevligare …ja det är mänsligt. men det får inte vara vårt signum. Att vi drar oss undan så fort det blir jobbigt och turbulent.

Vill kvinnan vara hemma, då får hon vara det. Men det måste vara ett självmedvetet val. Det ska dock alltid finnas möjligheter för henne att komma tillbaka. Vill mannen vara hemma, får han också vara det utan att behöva mobbas för det. Det ska också finnas möjligheter för honom att komma tillbaka. De ska ha frihet att göra vad de vill ….samtidigt ta ansvar för hur samhället utvecklas och inrättas pga dessa val.

Read Full Post »

”Bönderna och jordbruket” är en artikel i DI idag som handlar om böndernas företagsamhet och jordbrukets kulturvärde. Återges här nere:

”Med en lätt överdrift skulle man kunna tala om två motsatta bilder av den morderna EU-bonden.

Lantbrukaren själv talar gärna om företagandets villkor och ser sig som en affärsman bland andra – med handen på mobilen snarare än på reglaget till traktorlyften.

Och de människor som lever på landbruket men inte själva har skit under naglarna – jordbrukspolitiker, intresseorganisationspolitruker och eurobyråkrate- framhåller gärna allt som skiljer jordbruk från vanlig affärsverksamhet. Kulturvärdet, att hålla landskapet öppet, trygg livsmedelsförsörjning, matkvalitet, och nu mer och mer klimatet.

När Stockholm i förra veckan samlade några tungviktare på fältet, vissa till och med från fältet, för att diskutera den gemensamma jordbrukspolitikens framtid inom EU, krockade dessa ytterligheter rejält. Arrangör var LRF och bland de inbjudna märktes Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C), den avgående jordbrukskommissionären MAriann Fischer Boel och de europeiska böndernas hövding Padraig Walsche (COPA).

Ordningsföljden motsvarar hur mycket de talade sig varma för ett fortsatt kraftigt jordbruksstöd. Den svenska jordbruksministern försvarade något oväntat de jordbrukssubventioner som Sverige länge har kämpat emot. Jordbrukets andel av den gemensamma europeiska budgeten är nu ”bara” 40 procent.

Det motsvarar 0,43 procent av de 27 ländernas samlade BNP, och Padraig Walsche ansåg att Europas konsumenter har fått utmärkt valuta för pengarna, utan att exakt gå in på hur.

För snarare är det lätt att påpeka orimligheterna. Stödet är byråkratiskt och orättvist. Tullmurarna gör varor dyrare för konsumenterna. Och Samtidigt får bönderna en allt mindre del av allt högre livsmedelspriser.

Att ändra på detta går inte över en natt. Det skulle vara orimligt att låta bönder leva på marknadens villkor – som vilka företagare som helst – om EU samtidigt ska ställa högre krav än omvärlden på livsmedelssäkerhet och etik, säga nej till utveckling i form av exempelvis bioteknik som konkurrenterna utanför kontinenten har decenniers försprång med.

Europa måste besluta sig för vad framtidens bönder ska vara- självständiga affärsmän eller offentligt betalda landskapsvårdare.

Det tycks svårt att kombinera. ” Petter Olofsson

Frågan är : Är det rimligt att låta bönderna leva på marknadens villkor som vilka företagare som helst? Ni vet väl att framtiden för bönderna ser väldigt dyster. 90% av Sveriges åkrar brukas av bönder som gått samman för att klara ekonomin. Man är inte Göran Persson precis.

Read Full Post »

Läste i RIKSDAG & DEPARTEMENT att regeringen vill ha en nationell kursplan för kommunernas samhällsorienteringsundervisning för invandrare. Det skall givetvis utredas  och ett förslag presenteras.

MMM…vänta lite, en sådan utbildning ingick ju i SFI Svenskundervisning för invandrare, men togs bort 2008. Så min fråga är varför tar man bort något, sedan utreder man det igen för att lägga fram ett förslag om något som redan fanns?

Alla pratar om att invandrare kostar pengar. Hur mycket kostar alla dessa onödiga utredningar tex: om det som redan finns ( i det här fallet fanns och togs bort av samma regering som initierade utredningen) och de som kastas när en ny regering kommer till ?

Read Full Post »

kölmklnkj Regeringen planerar en radikal förändring av reglerna för sjukförsäkring och föräldrarpenning.

Enligt förslaget skall ersättningen baseras på de intjänade månaderna istället för den förväntade inkomsten.

Studenter och andra nya på jobbet som tex nya företagare riskerar att missa mycket pengar när de blir sjuka. Om det skriver DN och SvD som återger planer från regeringskansliet.

Vad är det egentliga syftet med detta förslag? Ska man beräkna den social/egna avgiften också på den historiska inkomsten eller den aktuella? Ska man kompenseras i slutet av året för den missade ersättningen? Ok, ska man inte få större ersättning än den berättigade och man ska heller inte få mindre.

Fler företagare kommer att välja AB som företagsform för att man kan ta ut lön från första månaden, det kan man inte i enskilda företag. Hur ska man beräkna den historiska inkomsten där.

Ska detta motverka sjukskrivningar, bota sjuka och stärka immunförsvaret?? Tror regeringen verkligen att  detta kommer att få folk att jobba mer? när de är sjuka?

Om det de vill så är det redan så, att alltfler arbetar fast de är sjuka för att inte förlora inkomsten

pga karensdagar och den låga ersättningsnivån (80%). Denna nya reform gör förmodligen att fler kommer att vara kvar på jobbet trots att dem är sjuka eftersom sjukförsäkringen blir nästan obefintlig för en nyföretagare eller nyanställd under det första året på jobbet.

Hur blir det när ens barn är sjuka? Ska man låta den som har högst historisk inkomst stanna hemma med barnen?

Jobblinje med all ära, men till vilket pris?

Read Full Post »

Kan någon säga mig varför bolagen är så tveksamma inför att ta emot praktikanter. Arbetsgivarna tverkar inför att  ta emot arbetskraft trots att det görs utan någon kostnad. Jag vet att ta emot praktikanten kan innebära mycket jobb från arbetsgivarens sida.  Men det kan också vara en resur, en extra tillgång. 

Problemet är , tror jag, att vissa praktikanter vill inte ens jobba, de visar inget engagemang och är mer som en börda. Arbetsgivaren som har haft en sådan erfarenhet funderar länge innan han gör om det.

En praktikplats kan göra mycket för den arbetssökande. Den ger förutom ren erfarenhet, ett nytt nätverk. Den ska givetvis inte användas som ett alternativ för löneanställd.

Det påstås att allt fler arbetsgivare använder praktikanter och bidragsanställda som vanlig arbetskraft. Medans vi vet att i Eskilstuna går det inte att få en praktik plats. Jag är själv företagare och sitter i Företagarnas styrelse och vet hur arbetsgivarna (åtminstone i mindre företag) resonerar. Det kan hända att en praktikant används istället för löneanställd, men för många soloföretag som inte törs ta steget till anställning är detta ett sätt att prova och många gånger växer företaget, får större uppdrag och praktikanten behåller jobbet och blir en löneanställd.

Många andra vågar starta eget för att de vet att under den första tiden kan de få stöd och hjälp från arbetsförmedling i formav praktikanter, löne bidrag. Dessa företag kommer inte att stänga igen när dessa återgärder inte kvarstår utan kommer självklart att anställa.

Arbetsförmedlingen har ett ansvar att följa upp och erbjuda stöd till både parter. De behöver också  få bättre kontakt med företagen för att veta vilka behov dessa företag har och erbjuda hjälp innan företagen själva förstår det. Det vore något, eller hur?

Read Full Post »

De papperslösa är förvisso ett växande problem i Sverige. Det är svårt att veta det exakta antalet papperslösa, men det kan mycket väl vara fler än 50 000 personer. Flertalet av de  arbetar utan arbetstillstånd.

Det är viktigt att påpeka att ingen väljer självmant att leva utan papper i ett land. De papperslösa drabbas hårt mänskligt och ekonomiskt av sin svåra situation. De tvingas att gå med på horribla löner och arbetsvillkor, de har sämre hälsa, löper större risker, har ingen social trygghet och deras barn har en än mer utsatt situation.Dessa personer måste klara sitt uppehälle under tiden de gömmer sig i landet. De tvingas att jobba svart  och utnyttjas oftast i alla möjliga sammanhang. Deras usla villkor är ett akut hot mot alla som arbetar på samma marknad, då det  innebär  försvagande av arbetarnas rättigheter och dumpning av lönen.

Enligt utlänningslagen begår den som arbetar i Sverige utan arbetstillstånd ett brott och kan dömas till böter. Dennes arbetsgivare kan dömas till böter eller till fängelse upp till ett år, enligt samma lag. Det är ett fackligt krav att de papperslösas arbete utan papper ska avkriminaliseras.  På så sätt blir det svårt för arbetsgivare att utnyttja papperslösa och betala oskäliga löner. Arbetsgivare som fortsätter att göra så ska kunna dömas till skadestånd. Dessutom bör alla arbeten som utförs här i landet generera pengar till statskassan i form av skatt.

I sverige har vi arbetskraftsinvandring. Papperslösa i Sverige utesluts idag från möjligheterna att söka uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Det skulle innebära att människor som redan lever och arbetar här ska avvisas samtidigt som annan arbetskraft importeras för att utföra samma arbete. Därför behövs ett utvidgat system för arbetskraftsinvandring där papperslösa som befinner sig i Sverige skall inom en bestämd tid uppvisa anställningsbevis och därmed erhålla möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl inifrån Sverige .

Read Full Post »

På hjärt- och lugnfondens sida står det: “

Nio av tio kronor till hjärtforskningen saknas

Hjärtinfarkter skördar årligen nära 11 000 liv i Sverige. Mer forskning kring hjärtsjukdomar kan leda till att färre insjuknar och dör i hjärtinfarkt. Trots att Hjärt-Lungfonden kunde dela ut en rekordsumma till forskning förra året räckte det bara till 12 procent av vad forskarna verkligen behöver.”

Den världsledande forskningen som bedrivs i Sverige om cancer, hjärtats sjukdomar och demens finansieras nästan uteslutande av medel från privatpersoner och näringsliv. Det gäller i hög grad även kampen för mänskliga rättigheter, bättre miljö, social omsorg och utsatta barn och familjer.

Svenskar är ett generöst folk som vill bidra till utveckling och bättre samhälle. Varje år skänks drygt 5 miljarder kronor till humanitära och andra ändamål. Men pengarna räcker inte.

Vi behöver öka incitamenten att ge gåvor.Vi behöver införa avdragsrätt för gåvor  till ideella organisationer. Den bidragsgivande aktören skulle kunna få skatteavdrag för sina ideella gåvor direkt i sin årliga deklaration. Sverige är det enda landet i EU som saknar sådan avdragsrätt.

Det är inte bara bland enskilda personer som det finns förutsättningar för ökat ingivande, utan det finns ännu större förutsättningar att öka detsamma från företag. Det  skulle få stora positiva effekter för hjälporganisationerna och forskningen samt ge företag möjligheter att ta ett socialt ansvar och inte minst öka deras roll i demokratin.

Att ge människor möjligheten att engagera sig  i samhället skapar sammanhållning och egenmakt. Vi på Centerpartiet skall driva fram avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och forskningen för att öka antalet givare och ge en skjuts åt det demokratiarbete som ständigt måste pågå.Det civila samhället behöver stärkas och de ideella organistionerna få större muskler för att ingripa där samhällets resurser inte räcker till.

P.S. Denna möjlighet har nyligen utretts och förslaget finns hos finansdepartementet. I juni i år representerades betänkandet Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet, SOU 2009:59. Utredningen har varit på remiss och ligger just nu på regeringens bord.

Read Full Post »

Centerpartiets skattegrupp presenterar i dag i en delrapport ett femte steg i jobbskatteavdraget som förslag inför nästa mandatperiod. Jobbskatteavdraget är utformat så att skatte­lättnaden blir störst för låg- och medelinkomsttagare.

Detta kommer att öka drivkrafterna  för heltidsarbetande och göra det mer lönsamt att utbilda sig.

Jobbskatteavdraget ska ligga på ca 10 miljarder och ni hittar förslaget här.

Jörgen Johansson, riksdagsledamot för (C) konstaterar att ”Om vi lägger ihop alla jobbskatteavdrag så får sjuksköterskor nästan 24 000 kronor mer i plånboken på ett år. Aldrig tidigare har de fått så mycket netto”

Read Full Post »

Investering i utbildning, kompetensutveckling och forskning. Glöm dock inte att jobba. Vad hjälper det om vi har all kompetens i världen men vi har tid lägga den i verk.

Stimulan av efterfrågan, mao öka konsumtionen.

Investeringar í infrastruktur.

Ekonomi och välstånd skall byggas på social rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter

Jag tror på internationellt samarbete. Globalisering har problem och möjligheter i sitt sköte. Låt koncentrera på globala lösningar. Vi delar våra problem med världen – Globala kriser – därför kan ett litet land som Sverige – inte heller ett stort land – inte åstadkomma något om det inte samarbetar med världen för att hitta globala lösningar.

Vi måste också sluta prata om hur vi hamnade här och koncentrera oss på hur vi ska komma härifrån. Vad ska vi göra nu? Handlingskraft, har ni hört talas om det? Men för att det ska funka måste vi veta vart. Vi behöver vägledning. Ett tydligt och mätbart (nåbart) mål.

Jag tror på grön ekonomi, full sysselsättning, entreprenörskap, mänskliga rättigheter, samhälls ansvar och integritet. Tror du också på det??

Read Full Post »


” It´s never a good day with the IRS (skattemyndigheten)”

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »